Wormproblemen bij varkens (aangepast 2003)

Wormproblemen bij varkens zijn de laatste tijd meer dan vroeger in de belangstelling. Vooral het stijgend aantal afgekeurde levers in de slachthuizen als gevolg van spoelworminfecties en de daarmee gepaard gaande schade zijn hiervoor een duidelijke indicatie. De schade die de wormen veroorzaken beperkt zich niet tot het verlies van de lever; een dier met beschadigde lever kan immers niet optimaal presteren. Verliezen ingevolge een vertraagde groei en een minder efficiënte voederconversie zijn eveneens belangrijk.

Deze brochure is te downloaden en/of bestellen via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be  
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be