Data in de landbouw

Vlaanderen is data in de landbouw2018, jaar van de data in de landbouw

De minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft 2018 uitgeroepen tot het jaar van de data in de landbouw. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij zullen de kansen en knelpunten in de ontwikkeling en implementatie van 'smart data'-systemen in de landbouw in kaart brengen en zo het gebruik van big data en datagedreven besluitvorming in de landbouw(keten) stimuleren. In december 2017 vond op Agribex al een interactieve workshop rond het gebruik van data in de landbouw plaats. In 2018 volgen verder activiteiten en projecten.

De aankondiging van het jaar van de data staat op de website van ILVO.

Workshop over data in de landbouwketen op Agribex

sfeerfoto van deelnemers aan workshopZo’n 130 deelnemers uit verschillende hoeken - landbouw, industrie, onderzoek, belangenorganisaties, bankensector en beleid – namen in december 2017 op de landbouwbeurs Agribex deel aan een workshop rond data in de landbouwketen. Het programma bestond uit presentaties en een interactieve sessie.

Plenaire sessies             

 • Wat betekent data delen voor u? Enkele cijfers over de toepassing van precisielandbouwtechnieken in Vlaanderen en een aantal stellingen om over na te denken
  Jurgen Vangeyte (ILVO) en Tom Van Bogaert (Departement Landbouw en Visserij)

 • Hoe beschermt een landbouwer zijn data?
  Peter Paree, ZLTO -  Nederlandse landbouworganisatie

 • Hoe kan een landbouwcoöperatie de data van haar leden beschermen en laten renderen?
  Peter Broeckx, CRV - Coöperatieve RundveeVerbetering

 • De stem van de industrie in digital farming
  Vik Vandecaveye, CEMA - Europese Vereniging van landbouwmachinefabrikanten

Interactieve sessie

 • Workshop omtrent de opportuniteiten en hinderpalen die men vandaag ziet in de technologische ontwikkelingen en het bijhorende dataverhaal
  Peter Rakers, Smart Digital Farming - Een innovatief bedrijvennetwerk, ondersteund door VLAIO

Toepassing van precisielandbouwtechnieken

57 procent van de Vlaamse land- en tuinbouwers past zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat zeer waarschijnlijk doen binnen een termijn van vijf jaar. In de akkerbouw, varkens- en pluimveesector en melkvee gaat het zelfs om meer dan twee op de drie landbouwers. Dat blijkt uit een enquête waaraan ruim 500 bedrijfsleiders van het Landbouwmonitoringsnetwerk deelnamen.

Precisielandbouw slaat op het verzamelen van data (o.a. via gps, sensoren, etc.) die het de landbouwer mogelijk maken bepaalde bedrijfsbeslissingen via slimme software te ondersteunen. Veel landbouwers interpreteren het begrip volgens de enquête als de toepassing van nieuwere, niet zo complexe technologieën, zonder dat er sprake is van dataverzameling die de landbouwer effectief ondersteunt in zijn bedrijfsvoering.

Landbouwers doen vooral een beroep op gps in de plantaardige productie en op opbrengstregistratie in de dierlijke productie. Informatiemanagement ontbreekt daarbij vandaag veelal, maar neemt toe in de toekomst. Geavanceerdere technieken zoals variabel zaaien/planten, bodemscanners, beelden gemaakt met drones en precisiemechanisch wieden, worden volgens de landbouwers meer ingezet door de loonwerker.

U kunt het volledige rapport en het persbericht op de website raadplegen.

Stakeholdersbijeenkomst in Almeria over internet of things in de landbouw

Vertegenwoordigers uit de Vlaamse agrofoodsectoren zijn op 1 maart 2018 op uitnodiging van ILVO meegereisd naar de stakeholdersmeeting van het Europese Horizon2020-innovatieproject IoF2020 in het Spaanse Almeria. Ze reageren positief op de verhalen en vragen die ze daar hoorden. IoF staat voor Internet of Farm and Food.

Meer dan 70 partners uit 14 Europese landen werken in dit project samen aan innovatieve systemen om landbouwdata slimmer te ontginnen en te gebruiken zodat de duurzaamheid en efficiëntie van de sectoren verhoogd wordt. Bij deze toepassingen van big data is het de bedoeling dat meerdere schakels in de keten een duidelijke ecologische, economische, sociale of maatschappelijk meerwaarde ervaren.

Het persbericht staat op de website van ILVO.

Datahub voor agrofood in de melkveehouderij

ILVO ontwikkelt de komende drie jaar samen met het Innovatief Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming (SDF) en met zes bedrijven en landbouworganisaties (AVEVE, Boerenbond, CRV, DGZ, Innovatiesteunpunt en Milcobel) een datahub voor agrofood in de melkveehouderij. De hub maakt het mogelijk om data uit te wisselen en te connecteren. Het project besteedt veel aandacht aan veiligheid, respect voor dataprivacy en behoud van data-eigendom. De landbouwer krijgt als eigenaar van de data een centrale rol in de data-uitwisseling.

Het persbericht staat op de website van ILVO.

Agrifood 4.0: aan de slag met innovatie

Smart Digital Farming is geen science fiction. Data kunnen de land- en tuinbouwer helpen om onderbouwde beslissingen te maken. In het kader van het ‘jaar van de data in de landbouw’ organiseren het Innovatieve Bedrijvennetwerk Smart Digital Farming, KBC, Inagro, Innovatiesteunpunt, Flanders’ Food, ILVO en het Departement Landbouw en Visserij een infoavond rond ‘AgriFood 4.0: aan de slag met innovatie’. Collega-landbouwers, erfbetreders en praktijkcentra wisselen ervaringen uit over concrete, haalbare innovaties op het veld en in de stal.

Het event vindt plaats op donderdag 26 april in Salons Mantovani in Oudenaarde vanaf 19.30 uur. Inschrijven kan op de site van Innovatiesteunpunt.

Gedragscode voor gebruik van data

De Europese landbouwerskoepel Copa-Cogeca en de jonge landbouwersvereniging CEJA hebben met de toeleveranciers van de landbouw (CEMA)  een gedragscode afgesproken voor het gebruik van landbouwdata. Het uitgangspunt is dat wie de data produceert er ook eigenaar van is en beslist wie er verder toegang toe krijgt. De gedragscode bevat niet-bindende richtlijnen.

Meer info staat op de website van VILT. De code is beschikbaar op de website van CEMA.

Slim gebruik van data met de landbouwimpactstudie

Elk landbouwperceel en elke agrarische bestemming in Vlaanderen heeft een aantal kenmerken, zoals het gebruik, de bodemgeschiktheid, zijn omgeving en de afstand van het perceel tot een landbouwbedrijf. Op basis van die criteria en bestaande gegevens en kaarten wordt elk landbouwperceel  in een klasse ingedeeld. Via de landbouwimpactstudie (LIS) kan je  zien welke gevolgen de ontwikkeling van een woonwijk, natuurgebied of industrieterrein op de landbouw heeft. Zo kan het Departement Landbouw en Visserij een advies opmaken en aangeven of er begeleidende maatregelen wenselijk zijn. Ook andere openbare besturen kunnen van deze tool op vraag gebruik maken. Dit slimme gebruik van data door de overheid draagt bij aan de ontwikkeling (en het behoud) van de landbouw in Vlaanderen.

Meer info staat op de website van Landbouw en Visserij.