Data in de landbouw

Vlaanderen is data in de landbouw2018, jaar van de data in de landbouw

De minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft 2018 uitgeroepen tot het jaar van de data in de landbouw. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) en het Departement Landbouw en Visserij zullen de kansen en knelpunten in de ontwikkeling en implementatie van 'smart data'-systemen in de landbouw in kaart brengen en zo het gebruik van big data en datagedreven besluitvorming in de landbouw(keten) stimuleren. In december 2017 vond op Agribex al een interactieve workshop rond het gebruik van data in de landbouw plaats. In 2018 volgen verder activiteiten en projecten.

De aankondiging van het jaar van de data staat op de website van ILVO.

Workshop over data in de landbouwketen op Agribex

sfeerfoto van deelnemers aan workshopZo’n 130 deelnemers uit verschillende hoeken - landbouw, industrie, onderzoek, belangenorganisaties, bankensector en beleid – namen in december 2017 op de landbouwbeurs Agribex deel aan een workshop rond data in de landbouwketen. Het programma bestond uit presentaties en een interactieve sessie.

Plenaire sessies             

 • Wat betekent data delen voor u? Enkele cijfers over de toepassing van precisielandbouwtechnieken in Vlaanderen en een aantal stellingen om over na te denken
  Jurgen Vangeyte (ILVO) en Tom Van Bogaert (Departement Landbouw en Visserij)

 • Hoe beschermt een landbouwer zijn data?
  Peter Paree, ZLTO -  Nederlandse landbouworganisatie

 • Hoe kan een landbouwcoöperatie de data van haar leden beschermen en laten renderen?
  Peter Broeckx, CRV - Coöperatieve RundveeVerbetering

 • De stem van de industrie in digital farming
  Vik Vandecaveye, CEMA - Europese Vereniging van landbouwmachinefabrikanten

Interactieve sessie

 • Workshop omtrent de opportuniteiten en hinderpalen die men vandaag ziet in de technologische ontwikkelingen en het bijhorende dataverhaal
  Peter Rakers, Smart Digital Farming - Een innovatief bedrijvennetwerk, ondersteund door VLAIO

Toepassing van precisielandbouwtechnieken

57 procent van de Vlaamse land- en tuinbouwers past zelf of via een loonwerker precisielandbouwtechnieken toe op zijn bedrijf, of zal dat zeer waarschijnlijk doen binnen een termijn van vijf jaar. In de akkerbouw, varkens- en pluimveesector en melkvee gaat het zelfs om meer dan twee op de drie landbouwers. Dat blijkt uit een enquête waaraan ruim 500 bedrijfsleiders van het Landbouwmonitoringsnetwerk deelnamen.

Precisielandbouw slaat op het verzamelen van data (o.a. via gps, sensoren, etc.) die het de landbouwer mogelijk maken bepaalde bedrijfsbeslissingen via slimme software te ondersteunen. Veel landbouwers interpreteren het begrip volgens de enquête als de toepassing van nieuwere, niet zo complexe technologieën, zonder dat er sprake is van dataverzameling die de landbouwer effectief ondersteunt in zijn bedrijfsvoering.

Landbouwers doen vooral een beroep op gps in de plantaardige productie en op opbrengstregistratie in de dierlijke productie. Informatiemanagement ontbreekt daarbij vandaag veelal, maar neemt toe in de toekomst. Geavanceerdere technieken zoals variabel zaaien/planten, bodemscanners, beelden gemaakt met drones en precisiemechanisch wieden, worden volgens de landbouwers meer ingezet door de loonwerker.

U kunt het volledige rapport en het persbericht op de website raadplegen.

Stakeholdersbijeenkomst in Almeria over internet of things in de landbouw

Vertegenwoordigers uit de Vlaamse agrofoodsectoren zijn op 1 maart 2018 op uitnodiging van ILVO meegereisd naar de stakeholdersmeeting van het Europese Horizon2020-innovatieproject IoF2020 in het Spaanse Almeria. Ze reageren positief op de verhalen en vragen die ze daar hoorden. IoF staat voor Internet of Farm and Food.

Meer dan 70 partners uit 14 Europese landen werken in dit project samen aan innovatieve systemen om landbouwdata slimmer te ontginnen en te gebruiken zodat de duurzaamheid en efficiëntie van de sectoren verhoogd wordt. Bij deze toepassingen van big data is het de bedoeling dat meerdere schakels in de keten een duidelijke ecologische, economische, sociale of maatschappelijk meerwaarde ervaren.

Het persbericht staat op de website van ILVO.