Open geodata

De vraag naar kwaliteitsvolle en actuele data groeit elk jaar. Het departement Landbouw en Visserij probeert zoveel mogelijk van haar data te ontsluiten, zonder daarbij de bescherming van persoonsgegevens uit het oog te verliezen. 

Over volgende thema's vindt u meer data:

Landbouwgebruikspercelen

De landbouwgebruikspercelen kan u, afhankelijk van de nood, via verschillende kanalen terug vinden:

  • Voor het uitvoeren van langere termijn studies worden de landbouwgebruikspercelen sinds 2008 gepubliceerd op www.geopunt.be. De bestanden worden gepubliceerd nadat alle kwaliteitscontroles zijn afgerond, typisch in februari/maart volgend op het jaar waarop de gegevens betrekking hebben. Enerzijds kan u de percelen daar consulteren via de geopunt viewer, anderzijds kan u de data ook downloaden (geopunt-landbouwgebruikspercelen). De download kan u dan gebruiken in uw eigen GIS software om verdere studies uit te voeren.

  • Vanaf 2020 publiceert het Departement Landbouw en Visserij een uitgebreidere set van gegevens in verband met de landbouwgebruikspercelen. Deze dataset zal in de toekomst drie maal verschijnen per campagne, te beginnen met een vroege publicatie tijdens de campagne zelf. Voor 2020 zullen slechts twee publicaties ter beschikking worden gesteld. De gegevens kunnen worden gebruikt voor o.a. studies, maar men moet er zich van bewust zijn dat de gegevens van de eerste twee publicaties nog kunnen wijzigen omdat de campagne en de controles nog niet zijn afgelopen. De percelenlaag is ter beschikking voor download in twee formaten en zijn te raadplegen via de volgende linken: 

  • Geïnteresseerden die niet beschikken over GIS-software, of die up-to-date teeltinformatie willen opvragen van een bepaald perceel, kunnen deze raadplegen op het Geoloket Landbouw. Met behulp van ITSME of uw e-ID kan u inloggen op het e-loket www.landbouwvlaanderen.be en daarna klikken op de tegel “Geoloket Landbouw”. U kan aan de hand van een adres, gemeente of coördinaten een perceel opzoeken, en door op het perceel te klikken informatie opzoeken over dat perceel.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een opzoeking op het ‘Geoloket Landbouw’:

screenshot: voorbeeld van een opzoeking op het ‘Geoloket Landbouw’

Alle praktische informatie over het Geoloket Landbouw kan u hier terugvinden: Geoloket-Landbouw

Droogte 2020

In 2020 werd de landbouwsector zwaar getroffen door de droogte. Op ‘Geoloket Landbouw’ werden Sentinel2-satellietbeelden toegevoegd die een indicatie kunnen geven van de impact van deze droogte op de gewassen:

Er is keuze uit twee achtergrondlagen: een laag die een indicatie geeft van de groei tussen 28 mei en 11 juni 2020, en een tweede laag van 15 juni tot 29 juni 2020.

Daarnaast zijn er ook twee lagen voorzien die de gemiddelde groei-index weergeven voor de landbouwgebruikspercelen voor dezelfde periodes.

screenshot: achtergrondlagen droogte 2020

Steden en gemeenten die een eigen GIS-systeem hebben, kunnen bijvoorbeeld deze lagen hier downloaden: