Kalveropfok op vleesveebedrijven - resultaten van een demonstratieproef (versie 2019)

In de brochure “Demonstratieproef kalveropfok op vleesveebedrijven” vindt u heel wat gegevens over hoe de kalveropfok gebeurt in zes Vlaamse vleesveebedrijven. Gedurende twee schooljaren werkten de Hogeschool Vives campus Roeselare, de landbouwscholen Ten Doorn uit Eeklo en de Broederschool Biotechnische en Sport uit Sint-Niklaas samen met het Departement Landbouw en Visserij om deze demonstratieproef uit te werken. Thema’s die aan bod komen, zijn huisvesting, kalving en nazorg, biestbeleid, voeding en dierengezondheid. Tenslotte vindt u ook een gegevenstabel met cijfers rond het gewicht, de groei, sterfte en biestkwaliteit van de kalveren.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be