Ammoniakemissiereductie in varkensstallen

Sinds 2004 is het voor het bouwen van nieuwe varkensstallen1 verplicht een systeem toe te passen dat voorkomt op de “lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen”. Deze bij nieuwbouw toegelaten stalsystemen hebben gemeen dat de eraan toegekende emissiefactor beneden een per diercategorie opgestelde grens blijft. Deze grens is zo gekozen dat ten opzichte van de standaardstallen een aanzienlijke ammoniakemissiereductie wordt gerealiseerd. In deze tekst wordt naar systemen die op deze lijst staan verwezen met de term “ammoniakemissiearme stallen”.

Recenter werd in het kader van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) natuur de PAS-regelgeving (Programmatische Aanpak Stikstof) uitgewerkt. PAS heeft als doel de ammoniakuitstoot in de nabijheid van/met belangrijke impact op de zogenaamde beschermingszones te doen reduceren. Hierdoor is het belang van de emissiefactor van een ammoniakemissiearm systeem sterk toegenomen. Bovendien zijn daardoor ook maatregelen die in bestaande (zowel niet-ammoniakemissiearme als ammoniakemissiearme) stallen kunnen worden toegepast, interessant geworden. Hetzelfde geldt voor maatregelen die op zich niet voldoende reduceren om op de lijst van de ammoniakemissiearme
stalsystemen geplaatst te worden, of maatregelen op het vlak van voeder en/of management. De zogenaamde PAS-maatregelen zijn samengebracht op de PAS-lijst. In deze brochure wordt uitsluitend ingegaan op stalmaatregelen, dus niet op voeder- of management maatregelen.

Deze brochure is te downloaden via het Bestelloket van Vlaanderen.