Berekening economische impact PDPO III - 2017

Auteurs: Ann Verspecht & Jeroen Buysse

Samenstelling: Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid

Berekening economische impact PDPO III - 2017

In deze studie wordt berekend wat het effect is van de PDPO-maatregelen investeringssteun en overnamesteun op een aantal economische parameters van de gesteunde bedrijven. De investeringssteun wordt opgesplitst per focusgebied. Uit de analyse blijkt dat zowel overnamesteun als investeringssteun ter bevordering van het concurrentievermogen een positief effect hebben op de bruto toegevoegde waarde van de bedrijven. De steun voor uitstootbeperkende investeringen heeft een negatief effect op deze parameter, maar zonder deze investeringssteun zou dit effect nog meer negatief zijn of zouden investeringen niet gebeuren. Nochtans zijn deze investeringen noodzakelijk om concurrentieel te blijven en de leefbaarheid van de Vlaamse bedrijven veilig te stellen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt: Verspecht A. & Buysse J. (2017) Berekening economische impact PDPO III, Universiteit Gent.

Graag vernemen we het als u naar dit rapport verwijst in een publicatie. Als u een exemplaar ervan opstuurt, nemen we het op in onze bibliotheek.

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Als u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u hier graag bij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be