Trends en uitdagingen voor landbouw en voedsel. Een internationale en Europese situatieschets

Kris Roels, Tom Van Bogaert

December 2018

Trends en uitdagingen voor landbouw en voedsel

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft het mondiale landbouw- en voedselsysteem fundamentele veranderingen ondergaan. Ondanks de grote vooruitgang die werd geboekt, onder meer op vlak van voedselzekerheid, zijn de uitdagingen er niet minder op geworden. De landbouw is al sterk geëvolueerd, maar zal moeten blijven evolueren om het hoofd te bieden aan uitdagingen. De belangrijkste vraag is of het huidige landbouw- en voedselsysteem in staat is om de groeiende wereldbevolking met een eetpatroon in verandering te voeden.

Trends zijn externe ontwikkelingen die de toekomst van landbouw en voedsel en al wie daarbij betrokken is, mee vormgeven. Deze trends zijn onderling verbonden en tezamen vormen zij een set van uitdagingen voor het bereiken van voedselzekerheid en duurzame landbouwsystemen.

Het Landbouwrapport 2018 heeft als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Dit achtergrondrapport beschrijft internationale trends met impact op landbouw en voedsel en schetst tien uitdagingen om een duurzame landbouw en voedselzekerheid in de toekomst te garanderen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Roels K. & Van Bogaert T. (2018) Trends en uitdagingen voor landbouw en voedsel. Een internationale en Europese situatieschets, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.