Agromilieu- en klimaatmaatregelen: verkenning van zes West-Europese regio’s

Ewout Zwaenepoel, Sylvie Danckaert, Dirk Van Gijseghem

Augustus 2017

Agromilieu- en klimaatmaatregelen: verkenning van zes West-Europese regio’s

In dit rapport verrichten we een screening van de agromilieu- en klimaatmaatregelen van zes Europese landen of regio’s: Nederland, Wallonië (België), Nedersaksen (Duitsland), Nord-Pas de Calais (Frankrijk), Schotland (Verenigd Koninkrijk) en Denemarken. Als basis gebruiken we het plattelandsontwikkelingsprogramma waarover elke lidstaat beschikt. Maatregelen die louter natuurdoelstellingen nastreven, worden buiten beschouwing gelaten.

Sommige nationale of regionale maatregelen zijn voor Vlaanderen niet direct van toepassing, maar kunnen door aanpassing wel hun nut bewijzen. Enkele voorbeelden:

  • gunstige kenmerken van oude rassen in moderne veerassen inkruisen
  • kleine landschapselementen strategisch inzetten tegen erosie
  • bepaalde gewassen zoals riet of wilgen middels irrigatie telen
  • het gehalte van nuttige mineralen- of sporenelementen in de bodem verhogen

De onderzochte regio’s of landen hebben ook opvallend veel aandacht voor maatregelen en acties die een beter waterbeheer nastreven.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Zwaenepoel E., Danckaert S. & Van Gijseghem D. (2017) Agromilieu- en klimaatmaatregelen: verkenning van zes West-Europese regio’s, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be