PDPO III zet in op ecosysteemdiensten

Linn Dumez, Peter Van Gossum (INBO), Dirk Van Gijseghem 

Oktober 2017

PDPO III zet in op ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn de voordelen die mens en maatschappij ontvangen van de natuur in de vorm van goederen en diensten, van voedsel, drinkwater en hout over klimaatregulatie tot recreatie. Landbouw levert een positieve bijdrage aan verschillende ecosysteemdiensten, maar er zijn ook negatieve effecten van de landbouw op ecosysteemdiensten.

Het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III)  zet via verschillende maatregelen in op het verbeteren van de toestand van ecosysteemdiensten. Het grootste aantal maatregelen speelt in op biodiversiteit, regulatie van de waterkwaliteit, behoud van de bodemvruchtbaarheid, regulatie van het globaal klimaat en regulatie van het erosierisico.

De totale bijdrage van PDPO III zal afhangen van de opnamegraad en de toepassingswijze van de maatregelen. De opname van de maatregelen gebeurt vrijwillig. Bovendien vragen verschillende maatregelen in kleine of grote mate een aanpassing aan de bedrijfsvoering en/of bijkomende investeringen.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Dumez L., Van Gossum P. & Van Gijseghem D. (2017) PDPO III zet in op ecosysteemdiensten, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

Dit rapport kan ook gedowload worden bij het bestelloket van de Vlaamse overheid.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be