Dagelijkse kost, duurzame kost?

Ontwerp van een monitor duurzame voedselkeuzes en nulmeting 2015

Kris Roels, Linn Dumez, Anne Vuylsteke en Dirk Van Gijseghem

December 2016

Dagelijkse kost, duurzame kost?

Persbericht

Volgens een eerste meting is de markt aan duurzaam voedsel in Vlaanderen in 2015 goed voor minstens 418 miljoen euro. Daarmee neemt duurzaam voedsel een marktaandeel van bijna 5% in de totale voedingsmarkt in. Ter vergelijking: in Nederland, waar de meting al langer gebeurt, bedraagt het aandeel in 2015 8%. Dat blijkt uit de studie ‘Dagelijkse kost, duurzame kost?’, een achtergrondrapport bij het Landbouw- en Visserijrapport 2016, dat onlangs onder de titel ‘Voedsel om over na te denken’ is verschenen.

Duurzame consumptie kan een hefboom zijn voor de verduurzaming van het gehele voedselsysteem. De duurzaamheid van onze voedselconsumptie in kaart brengen, is een eerste logische stap. Omdat er in Vlaanderen geen structurele, periodieke opvolging van duurzame voedselkeuzes bestaat, lanceert het Departement Landbouw en Visserij een ontwerp van monitoringsinstrument en een nulmeting van duurzame voedselkeuzes in Vlaanderen anno 2015 . De Nederlandse Monitor Duurzaam Voedsel van de Universiteit Wageningen is een belangrijke bron van inspiratie geweest.

In de monitor ligt de focus op de consumptie voor thuisverbruik. Het rapport geeft de evolutie van 2008 tot en met 2015 weer. De meeste data zijn afkomstig van GfK Belgium, verzameld in opdracht van VLAM, of van de organisaties die duurzaamheidslabels beheren. Duurzaam voedsel wordt gedefinieerd als “voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten dan wettelijk verplicht is”.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Roels K., Dumez L., Vuylsteke A. & Van Gijseghem D. (2016) Dagelijkse kost, duurzame kost? Ontwerp van een monitor duurzame voedselkeuzes en nulmeting 2015, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be