Impact van corona op de buitenlandse handel van agroproducten

Jonathan Platteau

November 2020

Impact van corona op de buitenlandse handel van agroproducten

In de eerste zeven maanden van 2020 is de Vlaamse uitvoer van agroproducten met 2% gedaald tegenover dezelfde periode in 2019. De invoer bleef nagenoeg constant. De agrohandel is daarmee voorlopig minder hard getroffen door de coronacrisis dan de totale Vlaamse handel: de totale uitvoer slonk van januari tot juli 2020 met 14%, de totale invoer met 17%. Op het laagste punt verloor de agrohandel ongeveer 15% van de in- en uitvoer in vergelijking met 2019, terwijl dat voor de totale Vlaamse handel ongeveer 30% was. Dat blijkt uit gegevens van de Nationale Bank van België.

De agrohandel hield in het covidjaar 2020 vooralsnog goed stand, met een uitvoer van 22,5 miljard euro en een invoer van 19,0 miljard euro. Dat komt echter vooral door de goede cijfers in het eerste trimester van 2020. In die periode lag de uitvoer van agroproducten bijna 5% hoger dan in 2019. In april (-9%) en mei (-15%) slabakte de export. In juni was er een tijdelijk herstel, gevolgd door opnieuw een daling in juli. De invoer noteerde enkel in mei (-13%) een sterke terugval.

De uitvoer van tuinbouwproducten en agro-industriële producten kreeg de grootste klappen. Tuinbouw liet een daling van 9% tegenover 2019 optekenen, onder meer door de achteruitgang bij vers en verwerkt fruit, noten en sierteeltproducten. Bij agro-industriële producten liep het verlies zelfs op tot 14% door de slechte resultaten bij landbouwmaterieel en meststoffen. De veeteeltproducten deden het daarentegen opvallend goed met een lichte stijging van 1%. Vers vlees en zuivel bleven sterkhouders, al zakte ook daar de export in april en mei aanzienlijk. Bij de akkerbouwproducten is de balans gemengd. Tijdens de eerste drie maanden steeg de uitvoer in vergelijking met 2019, maar in april en mei daalde de uitvoer van aardappelen, banketbakkerswerk en cacaoproducten sterk.

Het agrohandelsrapport 2019 verscheen in juni 2020.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Platteau J. (2020) Impact van corona op de buitenlandse handel van agroproducten. Analyse januari-juli 2020, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.