In de ban van corona. Resultaten van de bevraging bij LMN-landbouwers in september 2020

Jan De Samber

Januari 2021

In de ban van corona

Negen op de tien Vlaamse land- en tuinbouwers hebben minstens één negatieve impact ervaren door de coronacrisis. De helft treft ook actief maatregelen om de crisis het hoofd te bieden. Dat blijkt uit een enquête bij Vlaamse landbouwers in september 2020.

59% van de land- en tuinbouwers zegt dat de economische situatie in de zes maanden voor september (veel) slechter was dan normaal, terwijl 32% spreekt over een normale situatie. De maanden na september worden voornamelijk even slecht of zelfs nog slechter ingeschat. De respondenten wijten deze slechte economische situatie is grote mate minstens deels aan de coronacrisis.

88% van de land- en tuinbouwers geeft aan minstens één negatieve impact door de coronacrisis te ervaren. Bedrijven worden geteisterd door afzetproblemen (50%), hogere prijzen voor hun inputproducten (38%), lagere prijzen voor hun outputproducten (31%), betalingsproblemen (15%) en arbeidsproblemen (16%). Ook de impact op de mentale gezondheid (21%) van de land- en tuinbouwers is aanzienlijk.

Om het hoofd te bieden aan de crisis onderneemt 52% van de landbouwers acties. De voornaamste actie is het uitstellen van investeringen (31%), maar ook het aanpassen van de productie (16%) en besparen op arbeid (10%) komen voor. Het verschil tussen de deelsectoren en individuele bedrijven is, zoals vaak in de land- en tuinbouwsector, groot.

De resultaten zijn gebaseerd op 448 ingevulde enquêtes. De landbouwers zijn aangesloten zijn bij het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij, een boekhoudnetwerk dat een representatieve steekproef vormt van de Vlaamse land- en tuinbouw.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

De Samber J. (2021) In de ban van corona. Resultaten van de bevraging bij LMN-landbouwers in september 2020, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.