De biologische landbouw in Vlaanderen. Stand van zaken 2016

Vincent Samborski, Luc Van Bellegem

Juli 2017

Persbericht

De biologische landbouw in 2016

Ook in 2016 zet de groei van de biologische landbouw zich in Vlaanderen door. Er zijn op jaarbasis 60 biologische landbouwbedrijven bijgekomen, wat het totale aantal op 430 brengt. Het areaal groeit met 30%, van 5.343 hectare naar 6.960 hectare. De forse groei is grotendeels te danken aan 12 omschakelende melkveehouders. Biolandbouwbedrijven zijn voornamelijk gespecialiseerd in groenten in openlucht (31%), akkerbouw en dierlijke productie (elk 17%) en fruitteelt (14%).

Niet alleen het aantal biolandbouwers zit in de lift, ook het aantal andere marktdeelnemers zoals bereiders, verdelers, verkooppunten en importeurs stijgt met 10%. De tussenketen telt nu 906 bedrijven. De verwerking en distributie van bioproducten neemt een steeds prominentere plaats in de keten in.

De totale Belgische bestedingen aan biologische producten in 2016 zijn goed voor 586 miljoen euro, een stijging met 12%. Vlaanderen heeft hierin een aandeel van 44%. Het Belgische marktaandeel voor verse biovoeding is gestegen van 2,7% naar 3%.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Samborski V & Van Belleghem L. (2017) De biologische landbouw in Vlaanderen: stand van zaken 2016, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

Lees ook de vorige biorapporten:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be