De Vlaamse melkveebarometer

Jan De Samber

November 2020

De Vlaamse melkveebarometer – derde kwartaal 2020

In het derde kwartaal van 2020 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector verder af na een eerdere daling in de vorige kwartalen. De daling is minder extreem dan in het tweede kwartaal.

De index van het actuele bruto saldo daalt licht van 82,7 in het tweede kwartaal van 2020 naar 81,0 in het derde kwartaal van 2020. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, neemt in dezelfde periode af van 96,6 naar 94,0. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2014-2018.

De melkprijs daalde licht in juli en augustus, maar steeg in september opnieuw tot 31,47 euro per honderd liter. De gemiddelde kwartaalprijs daalt zo licht van 30,81 euro per honderd liter in het tweede kwartaal van 2020 naar 30,76 euro per honderd liter in het derde kwartaal. Dat is een daling van 0,05 euro per honderd liter of -0,2 procent.

In het derde kwartaal van 2020 bedragen de opbrengsten gemiddeld 34,47 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 20,88 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 13,59 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen komt neer op 1,98 euro per honderd liter. De economische parameters blijven zo ver onder het vijfjarig gemiddelde van 2014-2018 liggen.

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2012 tot het derde kwartaal van 2020 (van juli tot september). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

De Samber J. (2020) De Vlaamse melkveebarometer – derde kwartaal 2020, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige barometers:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be