De Vlaamse melkveebarometer

Jan De Samber

Oktober 2020

De Vlaamse melkveebarometer – tweede kwartaal 2020

In het tweede kwartaal van 2020 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector verder af na een eerdere daling in het vorige kwartaal. Dat komt vooral door de dalende melkprijzen.

De index van het actuele bruto saldo daalt van 103,9 in het eerste kwartaal van 2020 naar 82,7 in het eerste kwartaal van 2020. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, neemt in dezelfde periode af van 99,6 naar 96,6. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2014-2018.

De melkprijs nam continu af van 32,85 euro per honderd liter in maart 2020 naar 30,81 euro per honderd liter in juni 2020. De gemiddelde kwartaalprijs daalt zo verder van 34,35 euro per honderd liter in het eerste kwartaal van 2020 naar 30,81 euro per honderd liter in het tweede kwartaal. Dat is een daling van 3,54 euro per honderd liter of -10,3 procent.

In het tweede kwartaal van 2020 bedragen de opbrengsten gemiddeld 34,72 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 20,85 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 13,87 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen komt neer op 2,26 euro per honderd liter. De economische parameters dalen opnieuw na een eerdere daling in het vorige kwartaal en vallen zo onder het vijfjarig gemiddelde van 2014-2018.

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2012 tot het tweede kwartaal van 2020 (van april tot juni). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

De Samber J. (2020) De Vlaamse melkveebarometer – tweede kwartaal 2020, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige barometers:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be