De Vlaamse melkveebarometer

Jan De Samber

Mei 2020

De Vlaamse melkveebarometer – eerste kwartaal 2020

In het eerste kwartaal van 2020 neemt de conjunctuur in de Vlaamse melkveesector weer af na een stijging in het vorige kwartaal. Dat komt vooral door de dalende melkprijzen.

De index van het actuele bruto saldo daalt van 108,3 in het vierde kwartaal van 2019 naar 103,7 in het eerste kwartaal van 2020. Het voortschrijdend bruto saldo, als maatstaf voor de rentabiliteit van het laatste jaar, neemt in dezelfde periode licht toe van 99,0 naar 99,5. De index vergelijkt elk kwartaal met de vijfjarige referentieperiode 2014-2018.

De melkprijs nam continu af van 36,42 euro per honderd liter in december 2019 naar 32,85 euro per honderd liter in maart 2020. De gemiddelde kwartaalprijs daalt zo van 35,36 euro per honderd liter in het vierde kwartaal van 2019 naar 34,35 euro per honderd liter in het eerste kwartaal van 2020. Dat is een daling van 1,01 euro per honderd liter of 2,9 procent.

In het eerste kwartaal van 2020 bedragen de opbrengsten gemiddeld 38,54 euro per honderd liter, terwijl de variabele kosten gelijk zijn aan 21,15 euro per honderd liter. Het bruto saldo bedraagt zo 17,40 euro per honderd liter. Het familiaal arbeidsinkomen komt neer op 5,79 euro per honderd liter. De economische parameters dalen opnieuw na een stijging in het vorige kwartaal, maar blijven boven het vijfjarig gemiddelde van 2014-2018.

De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van 2012 tot het eerste kwartaal van 2020 (van januari tot maart). Het rapport wordt viermaal per jaar gepubliceerd.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

De Samber J. (2020) De Vlaamse melkveebarometer – eerste kwartaal 2020, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Lees ook de vorige barometers:

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be