Jonge landbouwers in Vlaanderen

Veerle Vermeyen

Februari 2019

Jonge landbouwers in Vlaanderen

In 2016 is maar 10% van de bedrijfshoofden van beroepslandbouwbedrijven jonger dan 40 jaar, in 2007 was dat nog 18%. Het aantal jonge bedrijfshoofden daalt in alle provincies. De daling is percentueel het sterkst in Limburg (-68% t.o.v. 2007). Het aantal jonge bedrijfshoofden daalt in alle sectoren. De daling is percentueel het sterkst in de sierteelt (-77% t.o.v. 2007).

Jonge bedrijfsleiders hebben vaker een volledige landbouwopleiding (42% bij -40-jarigen t.o.v. 22% bij +40-jarigen). In 2010 lag het aandeel van bedrijfsleiders met een volledige landbouwopleiding duidelijk hoger, vooral bij de jonge categorie.

In 2016 stelden Vlaamse beroepsland- of -tuinbouwbedrijven gemiddeld 1,9 voltijdse arbeidskrachten per bedrijf tewerk. Bij jonge bedrijfsleiders stijgt dat tot 2,3 VAK per bedrijf.

In de bedrijfstak landbouw zijn in 2017 49.679 zelfstandigen aan de slag. Hiervan is 23% vrouwelijk en 30% jonger dan 40 jaar. Het totale aantal zelfstandigen steeg de laatste zes jaar met 24%. De groep vrouwen onder 40 groeide het sterkst (+110%).

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Vermeyen V. (2019) Jonge landbouwers in Vlaanderen, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.