Landbouwrapport 2018

Redactie: Jonathan Platteau, Guy Lambrechts, Kris Roels, Tom Van Bogaert

December 2018

Lees het volledige rapport.

Bestel een gedrukt exemplaar.

Summary in English.

Cover Landbouwrapport 2018

‘Uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw’ is de ondertitel van het zevende Landbouwrapport (LARA). Het tweejaarlijkse decretaal verankerde rapport heeft ditmaal als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Tegelijk geven we een uitvoerige beschrijving van de deelsectoren. Per deelsector gebeurt er ook een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen). Tussen de hoofdstukken door geven experts uit beleid, onderzoek en middenveld hun visie op uitdagingen waarmee de Vlaamse landbouw geconfronteerd wordt en hoe de sector daarmee zou moeten omgaan.

Het LARA is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de land- en tuinbouw bevat. Het rapport is bestemd voor al wie landbouw en landbouwbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de sector.

Op 13 december 2018 werd het rapport voorgesteld op het gemengde landbouwbedrijf Koeweidehof in Merchtem.

Voorwoord en situering

 • Voorwoord
 • Uitdagingen voor de Vlaamse landbouw als thema
 • Structuur
 • SWOT-analyses
 • Bronnen
 • Achtergronddocumenten
 • Medewerkers

Samenvatting

Agrovoedingsketen

 • Voorstelling van de agrovoedingsketen
 • Het agrobusinesscomplex
 • Agrohandel
 • Distributie en consumptie

Land- en tuinbouw

 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • Beleid
 • SWOT-analyse

Uitdagingen voor land- en tuinbouw

 • Internationale situatieschets
 • Uitdagingen voor de Vlaamse landbouw

Translation in English.

Akkerbouw

 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse

Groenten

 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse

Fruit

 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse

Sierteelt

 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse

Translation in English.

Vleesvee

 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse

Melkvee

 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse

Varkens

 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • Innovatie
 • SWOT-analyse

Pluimvee

 • Structurele kenmerken
 • Economische kenmerken
 • Sociale kenmerken
 • Omgeving
 • SWOT-analyse

Uitleiding: de toekomst in handen nemen

Bronnen

Begrippen en methoden

Opinies

Achtergrondrapporten

U kunt ook nog de vorige edities van het LARA raadplegen.

Actuele cijfers over de verschillende sectoren vindt u terug op de cijferpagina.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Platteau J., Lambrechts G., Roels K. & Van Bogaert T. (reds.) (2018) Uitdagingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw. Landbouwrapport 2018, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.