Visserijrapport 2018

Redactie: Tom Van Bogaert, Jonathan Platteau

December 2018

Lees het Visserijrapport 2018.

Bestel een gedrukt exemplaar.

Lees het persbericht.

Summary in English.

Cover Visserijrapport 2018

‘Uitdagingen voor de Vlaamse visserij' is de ondertitel van het Visserijrapport (VIRA). Het tweejaarlijkse decretaal verankerde rapport heeft ditmaal als centrale thema de uitdagingen voor de Vlaamse visserij. Tegelijk geven we een uitvoerige beschrijving van de sector, aangevuld met een SWOT-analyse (sterktes, zwaktes, kansen, bedreigingen).

Het VIRA is uitgegroeid tot een standaardwerk dat de actuele cijfers en feiten over de visserij bevat. Het rapport is bestemd voor al wie visserij en visserijbeleid op de voet volgt, maar is ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de sector.

Op 13 december 2018 werd het rapport officieel voorgesteld.

Samenvatting

Bronnen

U kunt ook nog de vorige edities van het VIRA raadplegen.

Actuele cijfers over de verschillende sectoren vindt u terug op de cijferpagina.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Van Bogaert T. & Platteau J. (reds.) (2018) Uitdagingen voor de Vlaamse visserij. Visserijrapport 2018, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.