Voedsel om over na te denken. LARA/VIRA 2016

Redactie: Jonathan Platteau, Dirk Van Gijseghem, Anne Vuylsteke, Tom Van BogaertVoorpagina LARA/VIRA 2016

December 2016

Het nieuwe Landbouw- en Visserijrapport (LARA/VIRA) draagt de titel ‘Voedsel om over na te denken’. De zesde editie van het tweejaarlijkse rapport heeft ditmaal als centrale thema voeding. De focus ligt op het gehele Vlaamse agrovoedingssysteem. We vertrekken daarbij vanuit het perspectief van de consument.

We beschrijven wat de Vlaming eet en welke attitudes, gedragingen en trends daarbij een rol spelen en wat de gevolgen van de consumptie zijn. Vervolgens gaan we verder in op de verschillende Vlaamse agrovoedingsketens en beschrijven we het belang van distributie, verwerking en productie. We sluiten af met een aantal oplossingsrichtingen om tegemoet te komen aan de uitdagingen voor het Vlaamse voedingssysteem. Ter illustratie van het concept van de Flanders Agrofood Valley zetten we in het rapport twaalf schakels in het agrovoedingssysteem in de kijker en vertellen we hun verhaal.

Op 8 december 2016 nam de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw het eerste exemplaar van het rapport in ontvangst op het zuivelbedrijf Danone in Rotselaar.

De keten in beeld

Voorwoord en situering

 • Voorwoord
 • Rode draad: Flanders Agrofood Valley
 • Internationale ontwikkelingen en uitdagingen
 • Structuur
 • Bronnen en achtergronddocumenten
 • Medewerkers

Samenvatting

Voedselconsumptie

 • Evolutie van de Vlaamse voeding na 1950
 • Vlaamse eet- en tafelcultuur
 • Het huidige voedingspatroon
 • De consument achter de consumptie

Impact van voeding

 • Sociale impact
 • Impact op gezondheid
 • Impact op het milieu
 • Economische impact

Trends en innovaties in het voedingssysteem

 • Gemaksvoeding in nieuwe ketenformules
 • Back to basics: authenticiteit, natuurlijkheid en oorsprong
 • Gezonde voeding op maat: functionele en doelgroepenvoeding
 • Duurzame voeding
 • Anders eten

 De keten

 • Evolutie van de agrovoedingsketen na 1950
 • De agrovoedingsketen
 • Toelevering voor land- en tuinbouw
 • Landbouw
 • Voedingsindustrie
 • Retail
 • Voedingsdiensten

Vlees en zuivel

 • Samenwerking in de keten
 • Consumptie
 • Distributiesector
 • Verwerking
 • Buitenlandse handel
 • Landbouw

Groenten en fruit

 • Samenwerking in de keten
 • Consumptie
 • Distributiesector
 • Verwerking
 • Buitenlandse handel
 • Landbouw

Aardappelen, graan en suiker

 • Samenwerking in de keten
 • Consumptie
 • Distributiesector
 • Verwerking
 • Buitenlandse handel
 • Landbouw

Vis en zeevruchten

 • Samenwerking in de keten
 • Consumptie
 • Distributie en verkoop
 • Verwerking
 • Buitenlandse handel
 • Veiling
 • Visvangst
 • Aquacultuur

Voedsel om over na te denken

Bronnen en afkortingen

Begrippen en methoden

U kunt ook nog de vorige edities van het LARA/VIRA raadplegen.

Actuele cijfers over de verschillende sectoren vindt u terug op de cijferpagina.

Summary in English

The sixth edition of the Flemish Agriculture and Fisheries Report (LARA / VIRA) was published in 2016. As the central theme is food, the report is entitled 'Food for thought'. The report is a description of the whole Flemish food system. We describe what the Flemish eat, what attitudes, behaviors and trends play a role and what the economic, environmental and social consequences are. We analyze the different Flemish food supply chains and indicate the importance of distribution, processing and production. To meet the challenges of the Flemish food system we conclude with a set of recommendations. This is a translation of the summary of the report.

Food for thought

Achtergrondrapporten

'Dagelijkse kost, duurzame kost?' brengt het duurzame aankoopgedrag van de consument in kaart en verschaft het beleid en de sectoren van de Vlaamse agrovoedingsketen inzicht in de duurzame voedselkeuzes van de Vlaming.

'Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw' beschrijft de milieu-impact van de Vlaamse land- en tuinbouw in de periode 2007-2014 op basis van data uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), een representatieve steekproef van een 750-tal land- en tuinbouwbedrijven.

'Geen veevoeder zonder soja?' meet het aandeel van de Vlaamse veehouderij in het sojaverbruik in België.

Het jaarlijkse agrohandelsrapport brengt de Belgische buitenlandse handel in land- en tuinbouwproducten in kaart op basis van gegevens van Comext (Eurostat).

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bron expliciet vermeld wordt:

Platteau J., Van Gijseghem D., Vuylsteke A. & Van Bogaert T. (reds.) (2016) Voedsel om over na te denken. Landbouw- en Visserijrapport 2016, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be