Wat denkt de varkenshouder?

Resultaten van een grootschalige bevraging

Joeri Deuninck, Eline de Regt & Goedele Vrints

Wat denkt de varkenshouder?

Wat denkt de varkenshouder? Analyse volgens bedrijfstype-specialisatie en leeftijd-opvolging

Wat denkt de varkenshouder? Bedenkingen/suggesties van Vlaamse varkenshouders

Persbericht 2018

Persbericht 2017 

Februari 2018 en april 2017

Bijna de helft van de bedrijfsleiders van gespecialiseerde afmestbedrijven in de Vlaamse varkenssector is 50 jaar en ouder en heeft geen opvolger. De bedrijfsleider en de partner werken vaker buitenshuis om tot een leefbaar inkomen te komen.

Fokbedrijven lijden dan weer het sterkst onder de crisis. Drie kwart van de bedrijven signaleert dat het lage inkomen een probleem is en vier op de tien hebben een betalingsachterstand bij een veevoederfabrikant. Fokbedrijven zijn bijzonder kwetsbaar in tijden van crisis. Ze zijn de laatste jaren getroffen door zeer lage biggenprijzen. Daarnaast kampt een aantal, mede ten gevolge van de verplichte groepshuisvesting voor zeugen, met een grote investeringslast.

Het vertrouwen van varkenshouders in de toekomst van de sector en het bedrijf varieert. De negatieve reacties overheersen licht. Bedrijfsleiders van 50 jaar en ouder met een opvolger en bedrijfsleiders jonger dan 35 zijn het meest positief. Bedrijfsleiders van 50 jaar en ouder met opvolger hebben een groter en meer leefbaar bedrijf en maken dat klaar voor de generatiewissel. Bij een aantal van de bedrijfsleiders jonger dan 35 jaar zijn de ouders nog actief en betrokken bij het bedrijf, en dat heeft een positieve impact.

De grootste knelpunten voor de varkenshouders zijn een mix van economische factoren en het overheidsbeleid. De lage marktprijzen staan met stip op één. Andere knelpunten zijn de kosten van mestafzet en -verwerking, de eisen  rond milieu, dierenwelzijn enz., het lage en onzekere inkomen, het veranderend overheidsbeleid, de administratieve lasten en de hoge voederkosten.

Uit de antwoorden op de afsluitende open vraag blijkt dat veel varkenshouders zich de zwakke schakel in de keten voelen. Ze vinden dat de marges niet gelijk verdeeld zijn en dat ze geen eerlijke vergoeding ontvangen.

Dat blijkt uit de resultaten van een enquête van het Departement Landbouw en Visserij, waaraan bijna 1.200 varkenshouders in de tweede helft van 2016 deelnamen. De grootschalige bevraging maakt deel uit van het actieplan dat het licht zag na de G30-varkenstop over de toekomst van de Vlaamse varkenssector begin 2016. De resultaten zijn gebundeld in drie rapporten.

Vermenigvuldiging en/of overname van gegevens zijn toegestaan mits de bronnen expliciet vermeld worden:

Deuninck J., de Regt E. & Vrints G. (2017) Wat denkt de varkenshouder? Resultaten van een grootschalige bevraging in 2016, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

Deuninck J. & de Regt E. (2018) Wat denkt de varkenshouder? Analyse volgens bedrijfstype –specialisatie en leeftijd – opvolging, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

De Regt E. & Deuninck J. (2018) Wat denkt de varkenshouder? Bedenkingen/suggesties van Vlaamse varkenshouders, Departement Landbouw en Visserij, Brussel.

© Vlaamse overheid

Wij doen ons best om alle informatie, webpagina's en downloadbare documenten voor iedereen maximaal toegankelijk te maken. Indien u echter toch problemen ondervindt om bepaalde gegevens te raadplegen, willen wij u graag hierbij helpen. U kunt steeds contact met ons opnemen.

Koning Albert II-Laan 35, bus 40 - 1030 Brussel (wegbeschrijving)
Tel. 02 552 78 20 | kennis@lv.vlaanderen.be