Praktisch gebruik van beton in landbouw - nr.1

Praktisch gebruik van beton in de landbouw: Deel 1 (versie 2006, papieren voorraad uitgeput)

In het kader van de werking van de Technologische adviseerdienst AgriCONSTRUCT en met de steun van de Dienst Ontwikkeling van de Vlaamse Gemeenschap, verscheen de brochure 'Praktisch gebruik van beton in de landbouw'. Deze adviesdienst wordt door het IWT gesubsidieerd en wordt uitgevoerd op het departement DVL van het CLO-Gent.

Beton is een materiaal dat in de landbouw veelvuldig wordt toegepast. Denken we maar aan erfverharding, stalvloeren, sleufsilo's en vele andere toepassingen.

In de brochure wordt een overzicht gegeven van de belangrijke punten waarop de landbouwer moet letten bij het gebruik van beton en het repareren van betonvloeren.
Deze brochure tracht een antwoord te bieden op tal van praktische vragen waarmee quasi elke landbouwer in zijn loopbaan wordt geconfronteerd:

  • Hoe beton bestellen?
  • Hoe het beton storten?
  • Wat is BENOR?
  • Welke beton storten voor sleufsilovloeren?
  • Wat met glad geworden roostervloeren?
  • Hoe een sleufsilo herstellen?

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be