Huisvesting vleeskippen (versie 2012)

Door de nieuwe wetgeving werd vanaf 1 juli 2010 de maximale bezettingsdichtheid van vleeskuikens begrensd in functie van een aantal eisen op vlak van stalinrichting en management. De lijst van ammoniakemissie-arme stalsystemen werd sinds 8 juli 2011 uitgebreid met stalsystemen voor vleeskuikens. Hierdoor werd het verplicht nieuwe stallen voor vleeskuikens ammoniakemissie-arm uit te voeren. Tegelijk werd de mogelijkheid geschapen hiervoor VLIF-steun te verkrijgen.

De vleeskuikensector werd dus recentelijk met heel wat veranderingen geconfronteerd. Er is dan ook een grote behoefte aan informatie met betrekking tot wetgeving, relaties tussen huisvesting en productiekenmerken, voor- en nadelen die met sommige keuzes gepaard gaan, consequenties van bepaalde beslissingen, enzovoort.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij 
Suzy Van Gansbeke | Tel. 09 276 28 48 | suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be