Bijproducten bio-ethanolproductie - aanbod en waarde voor melkvee (versie 2011)

De voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de kostprijs van de melk. Een gedeelte van de eiwitvoorziening van melkvee steunt op ingevoerde eiwitbronnen zoals sojaschroot. Er is een groeiende druk van de publieke opinie op deze import. Daarnaast zijn er de laatste jaren een serie van bijproducten van de bio-energiewinning op de markt gekomen. Een correcte waardering van deze producten is zeer belangrijk om ze correct te kunnen inpassen in het melkveerantsoen.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be