Bijproducten bio-ethanolproductie - aanbod en waarde voor melkvee (versie 2011)

De voederkosten van het melkvee bedragen meer dan 50% van de kostprijs van de melk. Een gedeelte van de eiwitvoorziening van melkvee steunt op ingevoerde eiwitbronnen zoals sojaschroot. Er is een groeiende druk van de publieke opinie op deze import. Daarnaast zijn er de laatste jaren een serie van bijproducten van de bio-energiewinning op de markt gekomen. De waarde van deze bijproducten zijn bij de veehouders echter niet goed bekend. Een correcte waardering van de producten is dus zeer belangrijk.  

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht | Tel. 09 276 28 44
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be

Andries Colman | Tel. 09 276 28 59
andries.colman@lv.vlaanderen.be