Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf (versie 2010)

Deze brochure "Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf" geeft de actuele stand van zaken met betrekking tot de berekening en publicatie van de fokwaardeschattingen voor productie en exterieur. Bovendien worden ook thema's zoals selectie en fokdoel, reproductiemethodes en -technieken en erfelijke gebreken uitgebreid besproken.

Fokkerij en selectie hebben in de melkveehouderij steeds een belangrijke rol gespeeld. De toepassing van nieuwe technieken voor fokwaardeschatting en reproductie hebben de genetische vooruitgang voor verschillende kenmerken sterk doen toenemen. Ook in de moderne melkveehouderij blijven selectie en fokkerij een nuttig instrument.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen: Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf. 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht | Tel. 09 276 28 44
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be

Andries Colman | Tel. 09 276 28 59
andries.colman@lv.vlaanderen.be