Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf (versie 2011)

Fokkerij en selectie hebben in de melkveehouderij steeds een belangrijke rol gespeeld. De toepassing van nieuwe technieken voor fokwaardeschatting en reproductie heeft de genetische vooruitgang voor verschillende kenmerken sterk doen toenemen. In sneltempo komen er nieuwe technieken beschikbaar om de fokwaarden van de dieren nog beter in te schatten en sneller voor de veehouder ter beschikking te stellen. In deze brochure ‘Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf” wordt de berekening en publicatie van de fokwaardeschattingen voor productie, exterieur, gezondheid, vruchtbaarheid, … toegelicht. Daarnaast worden ook thema’s zoals selectie en fokdoel, reproductiemethodes en –technieken en erfelijke gebreken uitgebreid besproken.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen:

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be