Renovatie van ligboxenstallen (versie 2005)

Veel ligboxenstallen die in de loop van de jaren 70 en 80 gebouwd werden, voldoen niet langer aan de nieuwe eisen van de hedendaagse melkkoe. Hierdoor komen veel melkveehouders voor de keuze tussen vervangen of verbouwen te staan. In deze brochure wordt dieper ingegaan op de belangrijkste, te renoveren stalonderdelen. Uitgangspunt hiervoor zijn de behoeften van de koeien.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Tom Van den Bogaert
Tel. 09 276 28 55 | Gsm 0499 86 50 02
tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be 

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be