Renovatie van ligboxenstallen (versie 2005)

Veel ligboxenstallen die in de loop van de jaren 70 en 80 gebouwd werden, voldoen niet langer aan de nieuwe eisen van de hedendaagse melkkoe. Hierdoor komen veel melkveehouders voor de keuze tussen vervangen of verbouwen te staan. In deze brochure wordt dieper ingegaan op de belangrijkste, te renoveren stalonderdelen. Uitgangspunt hiervoor zijn de behoeften van de koeien.

De brochure is een herwerking en uitbreiding van een eerdere door het Ministerie van Middenstand en Landbouw uitgegeven publicatie.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht | Tel. 09 276 28 44
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be

Andries Colman | Tel. 09 276 28 59
andries.colman@lv.vlaanderen.be