Bedrijfsbegeleidingskaart voor de vleesveehouderij: zoogkoeien en jongvee met handleiding (versie 2008)

Het managen van een zoogkoeienbedrijf vraagt om een goede verzorging van de dieren en opvolging van hun prestaties. Om een goed overzicht van de gezondheid en de prestaties van de dieren te kunnen bewaren en om de technische kengetallen van het bedrijf te kunnen berekenen is een degelijke administratie onontbeerlijk.. Er geldt: "Meten is weten".

Een eenvoudig maar doeltreffend hulpmiddel om de voornaamste gegevens van een veestapel te verzamelen is een zogenaamde bedrijfsbegeleidingskaart. De hierop genoteerde gegevens laten toe kengetallen betreffende vruchtbaarheid, sterfte, ziekten, … te berekenen en te evalueren.

Een bedrijfsbegeleidingskaart maakt het mogelijk om

  • op basis van de individuele gegevens betreffende vruchtbaarheid, sterfte, ziekten, … de toekomstige moederdieren te selecteren;
  • de kengetallen van een individueel bedrijf te toetsen met het optimale;
  • de kengetallen tussen de jaren binnen het bedrijf te vergelijken;
  • bedrijfsproblemen snel te ontdekken en
  • met de hulp van de bedrijfsdierenarts of een andere specialist oplossingen te zoeken.

De Excel-versie van de XLSbedrijfsbegeleidingskaart is te downloaden op deze website.

De oorspronkelijke handleiding en de bedrijfsbegeleidingskaart in posterformaat zijn te bestellen/downloaden via het bestelloket van de Vlaamse overheid: Bedrijfsbegeleidingskaart voor de vleesveehouderij: zoogkoeien en jongvee (2008).

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be