Handleiding bij bedrijfsbegeleidingskaart voor de vleesveehouderij: zoogkoeien en jongvee (versie 2008)

Wil een zoogkoeienhouder anno 2006 een rendabel bedrijf uitbaten, zal hij/zij zich een goede manager moeten betonen. Hiervoor is zowel kennis van het eigen bedrijf als van de zoogkoeienhouderij in het algemeen een vereiste. Naast een goede opvolging van de dieren is een degelijke administratie onontbeerlijk om de productieresultaten van het bedrijf te kunnen berekenen. Ook in dit geval geldt: "Meten is weten".

Een eenvoudig maar doeltreffend hulpmiddel om de voornaamste gegevens van een veestapel te verzamelen is een zogenaamde bedrijfsbegeleidingskaart. De hierop genoteerde gegevens laten toe kengetallen betreffende vruchtbaarheid, sterfte, ziekten, … te berekenen en te evalueren.

Een bedrijfsbegeleidingskaart maakt het mogelijk om

  • op basis van de individuele gegevens betreffende vruchtbaarheid, sterfte, ziekten, … de toekomstige moederdieren te selecteren;
  • de kengetallen van een individueel bedrijf te toetsen met het optimale;
  • de kengetallen tussen de jaren en tussen bedrijven te vergelijken;
  • bedrijfsproblemen snel te ontdekken en
  • met de hulp van de bedrijfsdierenarts of een andere specialist oplossingen te zoeken.

Dergelijke kaart voor vleesvee werd enkele jaren geleden al binnen het project "Actieplan Limburgse Vleesveehouderij" ontwikkeld. Sindsdien heeft het departement Landbouw en Visserij de kaart verder verdeeld en het gebruik ervan gepromoot. Op basis van de ervaring van verschillende veehouders werd de kaart nog overzichtelijker gemaakt.

De Excel-versie van de bedrijfsbegeleidingskaart is te downloaden op deze website.

De oorspronkelijke handleiding en de bedrijfsbegeleidingskaart in posterformaat zijn te bestellen/downloaden via het bestelloket van de Vlaamse overheid: Bedrijfsbegeleidingskaart voor de vleesveehouderij: zoogkoeien en jongvee (2008)

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij Laurence Hubrecht: Tel. 09 276 28 44 -
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be