Rendabiliteit in de vleesveehouderij - management ter beperking van kalversterfte (versie 2013)

De rendabiliteit in de zoogkoeienhouderij hangt grotendeels af van het aantal dieren dat jaarlijks verkocht wordt, hetzij als vleesstier, hetzij als reforme koe. Het wordt in belangrijke mate bepaald door de vruchtbaarheid en de sterfte. Vaak blijft de kalversterfte beperkt tot het vaststellen van het feit en blijven de oorzaken onbekend. Bijgevolg kan de veehouder niets doelgericht veranderen aan zijn bedrijfsvoering om het probleem te beperken of te verhelpen. Als gevolg hiervan blijft de kalversterfte (te) hoog en de rendabiliteit laag. Vaak gaat de kalversterfte ook nog eens gepaard met extra uitgaven voor diergeneeskundige zorgen. De steeds terugkerende verliezen ten gevolge van kalversterfte moeten vakkundig aangepakt worden. Pas als de oorzaak van de sterfte gekend is, kan het probleem verholpen worden. Het verhelpen van de kalversterfte zou een gunstige invloed moeten hebben op de bedrijfseconomische resultaten.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij:

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be