Schapen- en geitenrassen (deel 1) - Met uitsterven bedreigde rassen (versie 2012)

De Vlaamse overheid heeft in samenwerking met verantwoordelijke stamboeken van de in België erkende schapen- en geitenrassen een dubbelbrochure samengesteld waarin per ras een aantal parameters besproken worden die te maken hebben met het exterieur van het dier.

De dubbelbrochure bestaat uit twee delen.

Deel 1 behandelt de met uitsterven bedreigde schapen- en geitenrassen (Ardense voskop, Houtlandschaap, Entre-Sambre-Et-Meuse schaap, Kempens Schaap, Lakens Schaap, Mergellandschaap, Vlaams Kuddeschaap, Vlaams Schaap, Belgisch melkschaap, Belgische hertegeit en Wit geitenras).

In deel 2 worden de zogenaamde vleesrassen besproken en de drie andere in België erkende geitenrassen.

In het Vlaams Plan voor Plattelandsontwikkeling is een subsidiemaatregel voorzien ter bescherming en instandhouding van een aantal met uitsterven bedreigde dierenrassen.  Om van de subsidie te kunnen genieten moeten de dieren onder meer voldoen aan de originele standaard van het ras.  In deze brochures wordt aan deze standaardmaat aandacht besteed.

Per ras is een fiche samengesteld waarin relevante informatie over de volgende thema's gegeven wordt: een foto van een rastypische ooi, de beschrijving en karakteristieken van het ras, de standaardmaten voor ooien/geiten en rammen/bokken, gemiddelde maten en gemiddeld resultaat van de lineaire beoordeling, frequentiediagrammen van maten en lineaire beoordelingen.  Bovendien worden voor de met uitsterven bedreigde schapenrassen formules voorgesteld om het levend gewicht van een ooi te schatten op basis van enkele metingen op het schaap.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij Jan Eskens: Tel. 011 74 26 97 -
jan.eskens@lv.vlaanderen.be