Aandoeningen bij varkens (versie 2011)

Deze brochure ontstond naar aanleiding van een cursus ‘Varkens gezond houden’ die in 2010 door het ‘Praktijkcentrum Varkens’ en de Vlaamse overheid werd georganiseerd.

De inhoud van de cursus zag er als volgt uit:

  • Inleiding: Basisbegrippen en -principes aangaande gezondheid en ziekten bij varkens. Door Dominiek Maes, UGent.
  • Voorkomen, belang en controle van ademhalingsaandoeningen bij varkens. Door Dominiek Maes, UGent.
  • Spijsverteringsaandoeningen bij varkens. Door Frédéric Vangroenweghe, DGZ.
  • Voorkomen en belang van kreupelheid en poot- en klauwaandoeningen bij zeugen in groepshuisvesting. Door Liesbet Pluym, UGent.
  • Vruchtbaarheidsproblemen bij zeugen. Door Ellen de Jong, UGent.
  • Varkens gezond maken en houden in de praktijk. Door Michel Loicq, INVE.

Doel van deze cursus en ook deze brochure is de voornaamste facetten van gezondheid en gezondheidszorg in de varkenshouderij op een rij te zetten. De stellers van deze brochure zijn er zich van bewust dat een groot deel van de inhoud voor de ervaren varkenshouder alleen maar een opfrissing zal zijn.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be 
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be