Erfelijkheid en selectie bij varkens (versie 2012)

De toepassing van nieuwe technieken in de veeteeltselectie evolueert enorm snel en biedt geweldige perspectieven. Daarom vonden de auteurs van deze brochure het nuttig om selectietechnieken op een rijtje te zetten en een overzicht te geven van de nieuwe technieken die in de varkensselectie zullen kunnen toegepast worden.

Naast de klassieke selectie op basis van waarnemingen, fokwaardeschattingen en indexen, zoals reeds tientallen jaren geselecteerd wordt, wordt ook uiteengezet hoe ‘merker-ondersteunde’ en ‘genomische’ selectie kunnen bijdragen tot de verbetering van varkens.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be