Groepshuisvestingssystemen voor zeugen (versie 2011)

Ingevolge recente Europese wetgeving is groepshuisvesting voor zeugen verplicht vanaf 2003 voor renovatie en nieuwbouw en vanaf 2013 voor alle zeugenbedrijven.

Suzy Van Gansbeke, bij de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor stallenbouw en dierenwelzijn, heeft van een negental groepshuisvestingssystemen voor zeugen een fiche samengesteld waarin de volgende aspecten besproken worden: systeemcomponenten, voedering, groepsmanagement, stal lay-out, tekening van een mogelijke stal lay-out en voordelen, nadelen en knelpunten.

Van de volgende systemen is een fiche gemaakt: dropvoedersysteem, voederstations, semi-ad lib voedering, voederligboxen met uitloop, voederligboxen met aparte loopruimte, vloervoedering, onbeperkte voedering, compact brijvoederstation, nippelvoedering.

De varkenshouders worden er attent op gemaakt dat sommige investeringen voor het bouwen, verbouwen en uitrusten van zeugenstallen naar groepshuisvesting van een investeringssteun kunnen genieten. De omzendbrief nr. 30 van het VLIF, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, preciseert de in aanmerking komende investeringen:

  • Bouwen, verbouwen en uitrusten van zeugenstallen naar groepshuisvesting van zeugen op stro of ander organisch materiaal (= diepstrooiselstallen).
  • Bouwen en verbouwen van varkens-, mestkuiken-, melkvee- en rundveestallen naar ammoniakreductiestallen op voorwaarde dat de BBT ammoniakreductie wordt toegepast en de voor varkens vanaf 2013 verplichte groepshuisvesting wordt toegepast.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen: Groepshuisvesting van zeugen (2011)

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be 
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be