Groepshuisvestingssystemen voor zeugen (versie 2011)

Ingevolge Europese wetgeving werd groepshuisvesting voor zeugen verplicht vanaf 2003 voor renovatie en nieuwbouw en vanaf 2013 voor alle zeugenbedrijven.

Naar aanleiding daarvan is van een negental groepshuisvestingssystemen voor zeugen een fiche samengesteld waarin de volgende aspecten besproken worden: systeemcomponenten, voedering, groepsmanagement, stal lay-out, tekening van een mogelijke stal lay-out en voordelen, nadelen en knelpunten.

Van de volgende systemen is een fiche gemaakt: dropvoedersysteem, voederstations, semi-ad lib voedering, voederligboxen met uitloop, voederligboxen met aparte loopruimte, vloervoedering, onbeperkte voedering, compact brijvoederstation, nippelvoedering.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen: Groepshuisvesting van zeugen (2011)

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be