Landvarkensrassen van België - Ontstaan en evolutie (versie 2008)

Na publicatie van de dubbelbrochure over het ontstaan en de evolutie van het Piétrain-ras, wordt in deze brochure het ontstaan en de evolutie van de Landvarkensrassen van België worden beschreven.

In deze brochure wordt beschreven hoe het ras zich ontwikkeld heeft o.m. door diverse opslorpingskruisingen en doorheen belangrijke typeverschillen naargelang de streek. De evolutie van het ras wordt getoond aan de hand van een fotoreeks over de periode 1930 tot 2001. Het nut van de landvarkensrassen voor de actuele varkensproductie wordt besproken evenals de evolutie van de belangrijke economische parameters groei, voederomzet, slachtkwaliteit, vruchtbaarheid en stressgevoeligheid en de evolutie van de stamboekactiviteiten.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen: Landvarkensrassen van België (2008)

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be  
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be