Ontstaan en evolutie van het Piétrain-ras (versie 2016)

Brochure in twee delen waarin het ontstaan en de evolutie van het Piétrain-ras wordt beschreven.

Brochure deel 1

Het ontstaan van het ras wordt beschreven op basis van enerzijds een uitgebreide literatuurstudie en anderzijds het getuigenis van enkele bevoorrechte personen. De richting die het ras in de beginperiode gekozen heeft, wordt uitgelegd en verduidelijkt aan de hand van negen acties of vaststellingen.
Verder wordt de evolutie geschetst van enkele economisch belangrijke parameters: groei, voederomzet, slachtkwaliteit, vruchtbaarheid, stressgevoeligheid. Tenslotte wordt ook de evolutie van de Piétrain-stamboekactiviteit over de periode 1950 tot 2000 weergegeven.

Het eerste deel van deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen: Ontstaan en evolutie van het Piétrainras. Deel 1 (2016)

Brochure deel 2

In deel 2 wordt aan de hand van foto's gepoogd het ontstaan en de evolutie van het ras te reconstrueren. Naast bijkomende informatie omtrent de evolutie van de regionale spreiding van het Piétrain-ras in België, wordt in dit deel ook de verspreiding van Piétrain in het buitenland besproken evenals het nut van het ras voor de actuele varkensproductie en de Piétrain van andere landen en organisaties.

Het tweede deel van deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen: Ontstaan en evolutie van het Piétrain-ras. Deel 2. Editie 2004

Informatie over de inhoud van de brochures kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be 
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be