Ventilatie en klimaatbeheersing bij varkensstallen (versie 2010)

Het stalklimaat is een belangrijke beïnvloedende factor op de productie, de gezondheid en het gedrag van varkens. Klimaatregeling vertegenwoordigt een belangrijke energiekost en de investeringskosten van inlaat- en regelsystemen zijn niet gering.

Klimaatregeling en sturing van het luchtpatroon zijn complex en verschillende parameters beïnvloeden elkaar en het stalklimaat. Dat maakt het voor de varkenshouder niet in alle omstandigheden eenvoudig om een optimaal stalklimaat te realiseren.

Deze vaststelling leidde begin 2009 tot het organiseren van een aantal opfrissingscursussen rond stalklimaat in de varkenshouderij. Deze cursussen kwamen tot stand vanuit het departement Landbouw en Visserij en het Praktijkcentrum Varkens. Dit Praktijkcentrum is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die actief zijn op het vlak van praktijkonderzoek en voorlichting in de varkenshouderij. De leden van het Praktijkcentrum Varkens die de bovenvermelde cursussen hielpen organiseren zijn het Technisch Instituut Sint-Isidorus (Sint-Niklaas); het Vrij Land- en Tuinbouwinstituut (Torhout) en het Kempisch Vormingscentrum voor Land- en Tuinbouw (Geel).

Om de tijdens deze cursussen gebrachte informatie nog verder te valoriseren werd beslist om de inhoud te bundelen in een brochure, voor een groot deel gebaseerd op de voordrachten die gebracht werden door (in alfabetische volgorde) Katrien Boussery (SBB Agro Bouwadvies), Rony Geers (KULeuven-ZTC), Peter Van der Voorst (Van der Voorst Klimaatbeheersing) en Erik Vranken (KULeuven / Fancom).

In deze brochure wordt het belang van een goede ventilatie aangetoond en worden de verschillende begrippen rond dit thema verduidelijkt. Er wordt bovendien een overzicht gegeven van de types ventilatieregeling en de belangrijkste inlaatsystemen, met bijhorende voor- en nadelen. Dit moet de varkenshouder helpen bij het begrijpen van en eventueel instellen van de klimaatparameters en bij de keuze tussen ventilatieregelingen en inlaatsystemen.

Deze brochure is te downloaden via het bestelloket van Vlaanderen.

 

Informatie over de inhoud van de brochure kan worden verkregen bij: 

Suzy Van Gansbeke: Tel. 09 276 28 48 - suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be 
Tom Van den Bogaert: Tel. 09 276 28 55 - tom.vandenbogaert@lv.vlaanderen.be