Praktijkgidsen

De volgende titels zijn beschikbaar:

 • Praktijkgids Water in de land- en tuinbouw
  Verplichtingen en goede landbouwmethoden en -technieken om efficiënt en verstandig om te gaan met water, met ook een katern over bodemerosie en erosiebestrijdingsmaatregelen.

 • Praktijkgids Natuur
  Natuur en biodiversiteit op en rond het land- en tuinbouwbedrijf: een haalbare kaart.

 • Praktijkgids Bemesting
  Wettelijke verplichtingen, en hoe een rendabele teelt combineren met zo weinig mogelijk verliezen van stikstof en fosfor naar grond- en oppervlaktewater.

 • Praktijkgids Gewasbescherming
  Nuttige tips en regels voor duurzaam en doelmatig gebruik van gewasbescherming, met minimale belasting van het leefmilieu.

Zie ook: