Akkerbouw

Praktijkgids landbouw en natuur: module Akkerbouw

Binnenkort beschikbaar.

Meer info

Voorlichting voedergewassen en agrarisch natuurbeheer
Mathias Abts
Tel. 016 66 61 35 - GSM 0491 86 85 59
mathias.abts@lv.vlaanderen.be 

Voorlichting energieteelten en bijenteelten
Jean-Luc Lamont
Tel. 02 552 78 92 - GSM 0473 83 70 57
jean-luc.lamont@lv.vlaanderen.be