Erf en bedrijfsgebouwen

cover Praktijkgids landbouw en natuur: module Erf en BedrijfsgebouwenPraktijkgids landbouw en natuur: module Erf en Bedrijfsgebouwen

Download: Erf en Bedrijfsgebouwen

Natuur integreren op het erf en in de bedrijfsgebouwen levert een bijdrage aan de biodiversiteit. Bedrijfsgebouwen en erven bieden zowel voedsel en schuilplaatsen voor vogels, vleermuizen en andere kleine zoogdieren als mogelijkheden voor beplanting.

Om het succesvol toepassen van deze maatregelen te stimuleren, is het van belang ook stil te staan bij een aantal beperkingen en knelpunten die op een modern landbouwbedrijf gelden. Wie hier op gepaste wijze mee om gaat, kan genieten van een functioneel erf en gebouw waarbij zoveel mogelijk vormen van natuur aan bod komen.

In deze module  behandelen we volgende vragen :

  • Hoe kan u via erfbeplanting de natuur op uw bedrijf brengen? Kan u hiervoor subsidies bekomen? Welke planten kiest u best? Welke planten dienen best als voedselbron en schuilplaats?

  • Hoe kan u een aantal gewenste dierlijke wilde erfbewoners en - bezoekers (vogels en kleine zoogdieren) een duwtje in de rug te geven? Welke dieren zijn te mijden in stallen en/of op erven?

Meer info

Voorlichting stallenbouw en dierenwelzijn
Suzy Van Gansbeke
Tel. 09 276 28 48 - GSM 0473 83 70 58
suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be