Kleine herkauwers

Voorpagina brochure kleine herkauwersPraktijkgids landbouw en natuur: module (Kleine) herkauwers en natuur

Download: (Kleine) herkauwers en natuur

In deze module gaan we dieper in op de verschillende mogelijkheden van de inzet van (kleine) herkauwers voor een beter natuurbehoud en de biodiversiteit.

Als houder van schapen kunt u uw bijdrage leveren door ingrepen rond het erf, door de graasweiden met hun specifieke fauna en flora, door de wijze van begrazen en door de keuze van de ingezette rassen.

Daarnaast past het inzetten van schapen voor terreinbeheer in een duurzaam natuur- en landschapsbeheer. In Vlaanderen wordt vooral met schapen aan natuurbeheer voor derden gedaan. Er zijn enkele projecten met koeien, maar deze dieren zijn meestal eigendom van de terreinbeheerder zelf. Daarom gaat in deze module onze aandacht vooral uit naar schapen.

In de module komen volgende vragen aan bod:

  • Wat zijn de voordelen van het inzetten van de lokale (schapen)rassen en welke premies zijn hiervoor voorzien
  • Wat is de impact van schapenbegrazing? Wat is de invloed van begrazing op flora en fauna en op de biodiversiteit
  • Welke regels gelden voor het dierenwelzijn
  • Wat zijn de wettelijke verplichtingen voor natuurbegrazing? Wat houdt een begrazingsplan in? Wat zijn de kosten en opbrengsten van natuurbegrazing?