Rundvee, grasland en andere voedergewassen

Praktijkgids landbouw en natuur: module Rundvee, grasland en andere voedergewassen

Veel biodiversiteit is onlosmakelijk verbonden aan de rundveehouderij. Denk bijvoorbeeld aan weidevogels die hun voedsel vinden op graslanden, aan de boerenzwaluwen in uw stal, aan de bomen in uw weiland die beschutting bieden voor het vee, de poel die u heeft aangelegd om de aantrekkingskracht van uw hoeveterras te vergroten…

Als rundveehouder kan u meer doen voor natuur en biodiversiteit dan u misschien zelf beseft. In deze module willen we u helpen om aan de slag te gaan met natuur en biodiversiteit op en rond uw bedrijf.

We bieden u in deze module onder meer een antwoord op volgende vragen:

  • Hoe kan ik mijn graslanden natuurvriendelijker beheren?
  • Wat zijn de voordelen van het meerjarig behouden van grasland en hoe kan ik graslandvernieuwing voorkomen?
  • Hoe kunnen graslandproducten van soortenrijke graslanden ingepast worden in het rantsoen voor mijn rundvee?
  • Hoe kan ik weidevogels beschermen?
  • Hoe kan ik bij mijn maïsteelt zoveel mogelijk rekening houden met agrobiodiversiteit?
  • Welke voordelen kunnen teelten als grasklaver, lupinen, veldbonen, voederbieten, granen… bieden voor mijn voederwinning én voor agrobiodiversiteit?
  • Wat is het nut van perceelsranden en hoe leg ik een perceelsrand aan?
  • Hoe ga ik te werk bij de aanleg, de aanplant en het beheer van KLE’s zoals bomen, hagen, houtkanten, poelen…?
  • Wat is agroforestry en hoe ga ik hier praktisch mee aan de slag op mijn bedrijf?

De module Rundvee, grasland en andere voedergewassen is opgedeeld in 7 hoofdstukken:

Meer info

Voorlichting voedergewassen en agrarisch natuurbeheer
Mathias Abts
Tel. 016 66 61 35 - GSM 0491 86 85 59
mathias.abts@lv.vlaanderen.be

Voorlichting vleesvee en melkvee

Laurence Hubrecht
Tel. 09 276 28 44 | Gsm 0473 83 70 60
laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be