Wetgeving

Praktijkgids landbouw en natuur: module Wat moet u als landbouwer doen? Wetgeving op het raakvlak van landbouw en natuur

Wat moet u als landbouwer doen? Wetgeving op het raakvlak van landbouw en natuur

Als ondernemer op het platteland moeten er inzake bescherming van natuurwaarden en biodiversiteit een aantal wettelijke voorschriften gerespecteerd worden. De praktijkgids heeft de ambitie om u te helpen om de wettelijke voorschriften te realiseren in de praktijk.

Het is onmogelijk om u een volledig gedetailleerd overzicht te geven van de wetgeving die van toepassing is ter bescherming van de natuur. Wij proberen in deze module de voor u meest belangrijke bepalingen op een rijtje te zetten. Ook geven we steeds mee waar u terecht kan voor meer informatie.

In deze module vindt u onder meer een antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is de natuurzorgplicht en waar is deze van toepassing?
  • Welke regels moet ik in acht nemen bij het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen (KLE)?
  • Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de aanplant of de aanleg van kleine landschapselementen?
  • Welke randvoorwaarden uit het Europese landbouwbeleid hebben een link met natuur of natuurlijke elementen?
  • Welke soorten zijn beschermd? Welke beschermingsbepalingen gelden voor beschermde soorten?
  • Wat is wildschade en onder welke voorwaarden kan ik een schadevergoeding krijgen?
  • Waar kan ik terecht voor meer informatie over een specifieke wetgeving?

Meer info

Landbouw en natuur, agrarisch natuurbeheer, biodiversiteit en bos:
Nicole Van Duyse
Tel. 02 552 73 52 
nicole.vanduyse@lv.vlaanderen.be