Praktijkgids Bemesting

Indien u de module ‘meststoffen en groenbedekkers’ en/of de module ‘grasland en voedergewassen’ van de Praktijkgids Bemesting wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met Marian Debonne (marian.debonne@lv.vlaanderen.be).

Het mestbeleid en het bijhorende mestactieprogramma vallen onder de bevoegdheid van de Vlaamse Landmaatschappij.  Indien u hierover meer info wenst, verwijzen we u graag door naar https://www.vlm.be/nl.