Watergebruik in de Vlaamse land- en tuinbouw

Op deze pagina:

Hoeveel water gebruikt de Vlaamse land- en tuinbouwsector?

Een exacte bepaling van het watergebruik bestaat er momenteel niet.
In Vlaanderen werd in 2010 zo’n 725 miljoen m³ water (exclusief het koelwater) gebruikt.
Het totaal watervergebruik door de land- en tuinbouwsector wordt voor 2010 ingeschat tussen de 50,5 miljoen m³ (bron: Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN), departement Landbouw en Visserij) en 68 miljoen m³ (bron: MIRA, 2012).

Daarmee is de land- en tuinbouwsector in Vlaanderen, na de industrie en de gezinnen, de derde grootste gebruiker met ongeveer 7 % (LMN) à 9,4% (MIRA) van het totale Vlaamse watergebruik.

Binnen de land- en tuinbouw zijn de gemengde bedrijven de belangrijkste watergebruikers, gevolgd door de glastuinbouwsector, de sierteeltsector en de melkveebedrijven.

Aandeel watergebruik in 2010 in de Vlaamse land- en tuinbouw per deelsector
akkerbouw  1%
groenten in openlucht  3%
fruit in openlucht  1%
groenten en fruit onder glas  18%
sierteelt onder glas  7%
melkvee  13%
vleesvee  4%
varkensteelt  15%
overige tuinbouwbedrijven
overige landbouwbedrijven (inclusief pluimvee)

 14%
 24%

(bron: LARA, Landbouwrapport 2012, departement Landbouw en Visserij)

Bijkomende gegevens over het watergebruik in de land- en tuinbouw voor de periode 2005-2009 op basis van de gegevens van het Landbouwmonitoringsnetwerk zijn te raadplegen in het rapport "Gebruik van energie, gewasbescherming, water en kunstmest in de Vlaamse landbouw: resultaten op basis van LMN 2005-2009".

Welke soorten water gebruikt de Vlaamse land- en tuinbouwsector?

Volgens het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het Departement Landbouw en Visserij was, in 2010, 16% van het gebruikte water afkomstig uit ondiepe en 41% uit diepe grondwaterlagen. 32% van het gebruikte water is hemelwater. Het aandeel oppervlaktewater is klein (2%). Slechts 9% van het totale waterverbruik wordt afgenomen van de openbare drinkwatermaatschappij.

De glastuinbouw gebruikt hoofdzakelijk hemelwater dat opgevangen wordt via de serre.

Verdeling van de gebruikte waterbronnen (%) in 2010 in de Vlaamse land- en tuinbouw
leidingwater  9%

ondiep grondwater

 16%

diep grondwater

 41%

hemelwater

 32%

oppervlaktewater

 2%
(bron: LARA, Landbouwrapport 2012, departement Landbouw en Visserij)