Benodigde opslagcapaciteit voor hemelwater

Een hemelwaterput wordt gedimensioneerd op basis van het gebruiksdebiet, het dakoppervlak en het gemiddelde percentage leegstand. Hieronder vindt u een dimensioneringsgrafiek. Op basis van de opslagcapaciteit per 100 m² dakoppervlakte en een vooropgestelde leegstand, leest u uit de grafiek het dagelijkse beschikbare volume hemelwater uit de opslag af.

Als het percentage leegstand te groot wordt bij het gewenste volume hemelwater, kunt u kiezen voor een groter bergingsvolume, kunt u het verbruik verkleinen of kunt u een automatische bijvulling voorzien.

Dimensioneringsgrafiek hemelwater

Dimensioneringsgrafiek hemelwater

Bron: VMM, gedetailleerde berekening