Een praktijkgetuigenis

Bedrijf Fam. M., 8647 Pollinkhove-Lo
Hoeve Maedelstede

Welk type bedrijf baten jullie uit?

Ons bedrijf is een typisch gemengd bedrijf dat bestaat uit melkvee, een gesloten varkensbedrijf en akkerbouw. Hoeve Maedelstede doet ook aan hoevetoerisme. Het bedrijf ligt in de Westhoek waar er al verschillende jaren een probleem is van diep grondwater.

In 1985 werd het ouderlijke, gemengde bedrijf overgenomen. In de loop van de jaren werd het bedrijf systematisch aangepast (uitbreiding zeugenstapel, nieuwbouw voor melkvee en zeugen ...).

Wanneer en hoe werden jullie geconfronteerd met de beperkingen van diep grondwater oppompen? 

In 2004 dienden we een vergunningsaanvraag in voor de bouw van een nieuwe vleesvarkensstal zodat we een gesloten varkensbedrijf zouden kunnen worden.

Daardoor ontstond een belangrijke bijkomende watervraag. De bestaande grondwaterput pompt water op uit het Landeniaan op een diepte van 146 m. We kregen een tijdelijke vergunning van twee jaar om te voldoen aan de bijkomende watervraag. Er moest dus gezocht worden naar alternatieve waterbronnen.

Welke oplossing hebben jullie gevonden?  

In een wateraudit werden de verschillende mogelijkheden afgetoetst. Daarna hebben we nog heel wat tijd besteed aan het inwinnen van informatie om voor ons bedrijf het meest geschikte systeem voor het gebruik van alternatief water te vinden. Uiteindelijk kozen we voor een bepaald systeem en constructeur. Daarna werden de plannen gemaakt en de nodige vergunningen aangevraagd. Het project was volledig functioneel tegen de zomer van 2009.

Kan je de werking van het systeem beknopt beschrijven?

We zorgden eerst voor de opvang van hemelwater dat afkomstig is van de daken van de bestaande stallen en van de verharde oppervlakten. Er werden twee citernen (van elk 15.000 l) geïnstalleerd.

We hebben ook het voordeel dat er op korte afstand van het bedrijf een polderwaterloop – die nooit droog komt te staan - gelegen is.

Van oudsher was er op het bedrijf ook al een open waterput aanwezig voor de opvang van hemelwater. De put werd uitgewerkt in beton en overwelfd met beton en doet voortaan dienst als opslagbuffer. In deze opslagput wordt het water van de citernen verzameld.

Er werd ook een lavafilter met waterzuiverende planten geïnstalleerd. Dagelijks wordt water van de opslagput naar de lavafilter gepompt (op ons bedrijf is dat gemiddeld 15.000 l/dag).

Daarnaast werd nog een lagune (= gecementeerde put) gebouwd die dienst doet als waterbuffer.

Het water van de lavafilter circuleert 24 uur op 24 met het water van de lagune, waardoor een stabiele waterkwaliteit wordt bekomen. Dit recirculeren van water vermijdt algengroei in het water.

Op het geheel installeerden we een niveaudetectie. Bij onvoldoende regenwater wordt  oppervlaktewater uit de dichtbij gelegen polderwaterloop gepompt. Dat water doorloopt ook  hetzelfde circuit als het hemelwater. Op die manier is er altijd voldoende water om de varkens te voorzien van alternatief water.

Foto van een lagune als waterbuffer en een lavafilter met waterzuiverende planten:
Foto van een lagune als waterbuffer en een lavafilter met waterzuiverende planten

Wat zijn jullie ervaringen sinds de ingebruikname?

We zijn erg tevreden over het systeem dat we gekozen hebben. Het werkt goed en de vooropgestelde waterkwaliteit wordt behaald.

Het water kost ons nu ongeveer 1 euro per m³. Dit bedrag is inclusief de installatiekosten (die worden afgeschreven op 10 jaar), de werking (elektriciteitsverbruik door de pompen) en het onderhoud. Deze kost houdt geen rekening met een eventuele tussenkomst van het VLIF (Vlaams Landbouwinvesteringsfonds). Het leidingwater in de streek kost 1,9 euro per m³.

Meer info