Praktijkgetuigenis

Danny Coulier, Leisele

Welk type bedrijf baten jullie uit?

We hebben een braadkippen- en akkerbouwbedrijf. Dit was oorspronkelijk het ouderlijke, gemengde bedrijf, maar in 1987 besloten mijn vrouw en ik het bedrijf verder te zetten. We kozen voor braadkippen en vroegen in 1989 een vergunning aan en in 1990 realiseerden we onze eerste stal. Drie jaar later volgde de tweede. De recentste stal dateert van 2009. In totaal hebben we zo’n 80.000 braadkippen en ongeveer 35 ha akkerbouw (voornamelijk granen, suikerbieten en aardappelen). De granen en de korrelmais worden aan de kippen gevoederd.

Wanneer en hoe werden jullie geconfronteerd met de beperkingen van jullie oorspronkelijke waterbron?

Oorspronkelijk zaten we volledig op leidingwater. De aanleiding om naar een alternatief te zoeken was niet zozeer de kostprijs, maar de vrees dat de waterbevoorrading bij een of andere calamiteit in het gedrang zou kunnen komen. We hadden ook wel een ondiepe put, maar die leverde te weinig en te weinig kwaliteitsvol water. Verder hadden we ook na een periode grove groenten te hebben geteeld, een vijver als waterbuffer. We besloten het water uit de vijver (grondwater en hemelwater afkomstig van twee loodsen en van de nieuwste stal via een drainagegoot rond de stal) te gebruiken als drinkwater voor de kippen en als reinigingswater voor de stallen. De vijver werd daarvoor verder uitgediept (6 m) en gevoed via twee wateraders. De vijver is dus niet voorzien van een grondzeil en heeft een capaciteit van ongeveer 1.500 m³.

Hoe hebben jullie dit verder aangepakt?

Het water wordt gefilterd en ontsmet. Het water dat we op die manier bekomen, gaven we oorspronkelijk alleen de laatste dagen van de ronde, nadat we eerst een vijftal weken leidingwater gebruikten. Maar omdat dit goede resultaten gaf, hebben we deze periode stelselmatig uitgebreid tot één week en later tot twee weken voor het slachten. Verder gaan we voorlopig niet omdat de eerste twee weken toch delicater zijn qua entingen en eventuele behandelingen (die we liever niet mengen met peroxidebehandeling van het water).

Kunt u het systeem en de werking ervan beschrijven?

Het water wordt opgepompt van een diepte van ongeveer een halve meter onder het oppervlak (om de onderste slijklaag te vermijden en om niet het bovenste, warmste water te pompen). In de vijver zelf gebeurt al een eerste grove filtering. Het water ziet er dan visueel al vrij schoon uit. In de hygiënesluis die bij de nieuwste stal hoort, staat dan achtereenvolgens een glasfilter, een ontsmettende uv-lamp, een peroxide dosator als extra ontsmetting en een kousfilter. Omwille van algenneerslag na de peroxide dosering is later nog een zandfilter geplaatst.

Wat zijn de ervaringen sinds de ingebruikname?

Tijdens de piekmomenten gebruiken we zo’n 24 à 25 m³ per dag. We zijn tevreden over de waterkwaliteit en het gebruiksgemak. De waterkwaliteit is vrij intensief opgevolgd in het kader van één van de projecten van Inagro en die bleek altijd goed te zijn. We hebben nu een zestal rondes achter de rug waarbij we tijdens de laatste twee weken dit water gebruikten en de technische resultaten zijn prima. We gebruiken het water ook om te reinigen, maar dan zonder de peroxide. Ik heb de indruk dat de kippen de overgang wel merken, waarschijnlijk omwille van de smaak van de peroxide, maar dat de dieren die overgang gemakkelijk doorstaan. We pompten recent de volledige vijver leeg, haalden er alle vis uit en intussen is de vijver alweer halfvol. We willen eens nagaan of dit tot minder algengroei leidt.

Wat is de kostprijs van dit systeem?

De investeringen lopen gedeeltelijk samen met de investeringen in de nieuwe stal, maar eerdere berekeningen gaven een kostprijs van ongeveer 30-35 cent per m³. We verbruiken ongeveer 300 à 400 ml peroxide per m³ water. De overige kosten zijn energiekosten (elektriciteit), heffingen, investeringen …

Welke raad geeft u uw collega’s mee?

Kijk eens verder dan wat gangbaar is. Er zijn meer mogelijkheden dan je denkt. Soms moet je eens durven experimenteren maar wel op een verantwoorde manier natuurlijk.

Open vijver

foto open vijver

De filter- en ontsmettingsinstallatie

  1. Pomp
  2. Compensatievat
  3. Glasfilter
  4. UV-filter
  5. Peroxide dosering
  6. Zandfilter
  7. Kousfilter

filter- en ontsmettingsinstallatie