Zuinig omspringen met water en water besparenin de vleesvee- en kalverhouderij

Op deze pagina:

Hoe begin ik er aan?

Een wateraudit geeft u als veehouder inzicht in de waterstromen en het toont de alternatieve mogelijkheden. Door de waterstromen op een bedrijf in kaart te brengen, kunt u zien waar op een onnuttige manier (te veel) water verbruikt wordt. Kleine ingrepen of wijzigingen in het management kunnen soms leiden tot een belangrijke kostenbesparing.

Hoe kan ik verspilling van (drink)water voorkomen?

Drinkwater en aanmaakwater voor kunstmelk vormen de belangrijkste watervraag in de vleesvee- en kalversector. De waterbehoefte van een rund is van meerdere factoren afhankelijk zoals gewicht, droge stof opname, weersomstandigheden … Uit onderstaande figuur kunt u afleiden dat binnen een temperatuurzone van 10 tot 25°C een rund ongeveer 4,5 liter per kg droge stof opname drinkt, bij hogere temperaturen kan dit oplopen tot 10 liter per kg droge stof.

Invloed van de temperatuur op de wateropname bij van rundvee
Invloed van de temperatuur op de wateropname bij van rundvee: binnen een temperatuurzone van 10 tot 25°C een rund ongeveer 4,5 liter per kg droge stof opname drinkt, bij hogere temperaturen kan dit oplopen tot 10 liter per kg droge stof.

Bron: L. Fiems, ILVO-dier, opgemaakt a.d.h.v. gegevens van Winchester, C.F., Morris, M.J. 1956. Water intake of cattle. J. Animal Science 15: 722-740

Voor de aanmaak van kunstmelk moet de verhouding melkpoeder/water, vermeld op de verpakking, gerespecteerd worden. Zo niet, is de kans op voedingsdiarree reëel.

Bezuinigen op drinkwater of bij de aanmaak van kunstmelk is dus niet aangewezen. Het drinkwater moet naar believen beschikbaar en van goede kwaliteit zijn.

Een regelmatige controle en reiniging van de drinkinstallatie is nodig om een permanente beschikbaarheid van water voor de dieren te garanderen. Die regelmatige controle is ook nodig om slecht functionerende drinkbakken of drinknippels die waterverlies tot gevolg kunnen hebben, snel op te sporen en te herstellen. Vergeet hierbij niet de drinkbakken op de weide te controleren.

De hoogte van de drinkbakken of drinknippels moet afgesteld zijn op de grootte van de dieren. Drinken vanuit een ongemakkelijke houding leidt tot vermorsen van water.

Er is een ruim aanbod van drinkbakken op de markt. Bepaalde drinkbakken zijn ontwikkeld ter beperking van waterverspilling: drinkbakken met antimorsrand, drinkbakken met debietregeling …

Hoe kan ik besparen op reinigingswater?

Op de meeste vleesveebedrijven worden de stallen één keer per jaar zeer grondig gereinigd. In de kalverhouderij gebeurt de reiniging na elke ronde. Dit schoonspuiten kost tijd en water.

Om water te besparen kunt u volgende tips in acht nemen:

  • Met een borstel en schop kunt u al heel wat mest en vuil verwijderen. Wat achterblijft, kunt u daarna met minder water wegspoelen.
  • Door de stallen vooraf in te weken is er minder water nodig bij het uitspuiten. De vervuiling zit minder vast en is gemakkelijker weg te spoelen. Inweken met een (schuimend) inweekmiddel werkt nog efficiënter dan inweken met enkel water.
  • De reiniging van stallen, machines en materieel gebeurt het best met geschikt reinigingsmaterieel. De juiste afstelling van de hogedrukreiniger kan een waterbesparing opleveren: ideaal is een debiet van 20 l/min en een druk van 60 atm.

Meer info

Laurence Hubrecht
Tel.: 09 276 28 44
E-mail: laurence.hubrecht@lv.vlaanderen.be