Praktijkgetuigenis

Bedrijf Hermans Tomana bvba
Vader en zoon Hermans
2310 Rijkevorsel

Hoe is jullie bedrijf op deze locatie tot stand gekomen?

Doordat de toekomst van het ouderlijke bedrijf (tomatenteelt) op de oude locatie in het gedrang kwam, moesten we op zoek naar een stuk grond voor de bouw van een nieuwe, moderne tomatenserre. In 2007 startten de grondwerken voor de bouw van een serre van 4 ha en sindsdien vindt de tomatenteelt plaats op de nieuwe locatie. En er is nog ruimte voor een eventuele uitbreiding.

Bij de bouw van de tomatenserre en de loods, werd rekening gehouden met de noodzakelijke investeringen op het vlak van milieu, personeel, watervoorziening en energie.

Hoe wordt jullie bedrijf van water voorzien?

Het regenwater van de serres wordt opgevangen in een foliebassin dat gelegen is naast de serres. Dit foliebassin heeft een opvangcapaciteit van 7.000 m³. Om algen te bestrijden werden waterlelies aangeplant in de vijver. Dit water voorziet voor 90% aan de waterbehoefte van het bedrijf. Tijdens een lange droogteperiode in de zomer wordt grondwater opgepompt om het regenwatertekort op te vangen.

Kunt u de werking van jullie recirculatiesysteem beknopt beschrijven?

Het watervoorzieningssysteem in het bedrijf is gericht op een maximaal hergebruik van het water. Het regenwater wordt opgepompt vanuit het foliebassin en in een ondergrondse kelder gestockeerd tot op het moment dat de noodzakelijke voedingselementen worden toegevoegd. Het regenwater wordt ook gebruikt als voedingsoplossing voor de planten. Het is erg belangrijk om te kunnen starten met zuiver regenwater. Dat is de basis voor een optimaal hergebruik.

De tomatenplanten worden geplant in kokossubstraat in balen. Wij kozen voor kokossubstraat omwille van de natuurlijke oorsprong.  Planten en substraat worden geplaatst op goten met slips voor een optimale afvoer van het overtollige drainwater. Bij bewolkt weer heeft het bedrijf 10 tot 20% overtollig drainwater, bij zonnig weer kan dit oplopen tot 50 à 60%.

Dit drainwater wordt in een aparte put opgevangen en gemengd met regenwater tot aan het hergebruik. In deze put ligt een vlotter die de toevoer van regenwater regelt. De verhouding drain- en regenwater kan zo verschillend zijn gedurende het teeltseizoen.

Niet enkel het voedingswater, maar ook onder meer het water voor de spoeling van de zandfilter en de reiniging van de serres wordt hergebruikt.

Wat doen jullie met het overtollige drainwater (restdrain of spui)?

Gezien de grote inspanningen op het bedrijf voor een optimale opvang van drainwater en het hergebruik van water, zijn er soms jaren waarin we geen spui of overtollig water moeten verwijderen.

En als er toch spui moet verwijderd worden, zijn er contacten binnen de familie om een overeenkomst af te sluiten voor afzet op landbouwgrond.

Waarvoor wordt het rietveld op het bedrijf gebruikt?

Het huishoudelijk afvalwater en het sanitair water van het personeel worden gezuiverd door het over het rietveld te loodsen.