Biologische zuivering

Er is een onderscheid tussen extensieve systemen op basis van planten of plantenmateriaal, ook plantensystemen genoemd, en de mechanische systemen, ook compactsystemen genoemd.

In een extensief systeem of plantensysteem vormen de stengels en/of het wortelgestel en een dragermateriaal een aanhechtingsplaats voor micro-organismen. De stengels van de rietplanten bevorderen ook de inbreng van zuurstof en hun wortelgestel zorgt voor een blijvende doorlaatbaarheid van de bodem van het systeem. De micro-organismen zorgen voor de biologische zuivering of secundaire zuivering.

Voorbeelden van een extensief systeem zijn:

De mechanische systemen (of ook wel de compactsystemen genoemd) zijn kleiner dan de plantensystemen en kunnen vaak volledig onder de grond weggewerkt worden. Elk compactsysteem is opgedeeld in een voorbezinking, een biologie en een nabezinking. Om een voldoende gelijkmatige spreiding van het influent over een etmaal te bekomen is in de veehouderij steeds een bufferput met een influentpomp nodig. Die influentpomp stuurt dan een aantal keren per dag een bepaalde hoeveelheid afvalwater naar de biologische zuivering. Piekdebieten worden op die manier afgevlakt.

In de praktijk zijn er vier typen van mechanische systemen:

De systemen onderscheiden zich van elkaar door het type beluchting dat wordt toegepast: een geforceerde bellenbeluchting (actief-slibsysteem en ondergedompelde beluchte filter) of een natuurlijke beluchting (oxidatiebed en biorotor).