Kokosbiobed

Een kokosbiobed wordt opgebouwd zoals een percolatie(riet)veld maar met kokossnippers als dragermateriaal.

De kokos is drager van de micro-organismen die instaan voor de zuivering van het afvalwater.

Het afvalwater wordt bovenop de kokosmassa gesproeid en sijpelt onderaan het systeem via de drainageleiding terug uit.

Schematische opbouw van een kokosbiobed
schema kokosbiobed


Bron: brochure Integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven, provincie Oost-Vlaanderen, 2010

Voordelen:

  • goede zuiveringsresultaten bij een voldoende ruime dimensionering;
  • kleiner in oppervlakte dan een percolatie(riet)veld met zand;
  • onderhoudsvriendelijk;
  • gemakkelijk te exploiteren;
  • lage werkingskosten;
  • geen slibproductie;
  • goede autonome werking.

Aandachtspunten:

  • Kokos verteert en moet op termijn vervangen worden.
  • Het bevloeiingssysteem verdeelt de afvalwaters homogeen over het kokosbiobed. Een goede buffering en sturing van de influentpomp is noodzakelijk.

Referentie: Brochure Integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven, provincie Oost-Vlaanderen, 2010. Code van goede praktijk voor het ontwerp, de aanlegen het onderhoud van rioleringssytemen - deel 8: zuiveringsinstallaties, Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, 2012.