Ondergedompelde beluchte filter (vastbed)

Een ondergedompelde beluchte biofilter is een slib-op-drager-systeem. De bacteriënfilter bestaat uit een compartiment waarin zich een dragermateriaal bevindt. Bij deze ondergedompelde filter is het compartiment volledig gevuld met afvalwater. Onder het dragermateriaal zijn beluchtingselementen aangebracht die zorgen voor de zuurstofvoorziening. De biomassa bevindt zich zowel in vlokvorm, zwevend in het afvalwater, als in de vorm van een biofilm op de drager. Door periodiek of plaatsgebonden te beluchten, kunnen aërobe en zuurstofarme (anaërobe) zones ingericht worden.

Ondergedompelde beluchte biofilter opgebouwd uit een voorbezinking, een biologie en een nabezinking
Ondergedompelde beluchte biofilter opgebouwd uit een voorbezinking, een biologie en een nabezinking

Bron: Waterwegwijzer, foto: Danni Elskens, Koloriet

Het dragermateriaal moet zowel water als lucht doorlaten. Meestal worden hiervoor kunststofvormen of kunststofplaten gebruikt.

Voordelen:

  • compact;
  • relatief weinig grondverzet in vergelijking met plantensystemen.

Nadelen:

  • gevoelig voor piekbelastingen;
  • meer toezicht en onderhoud nodig;
  • kans op geur en geluidshinder;
  • elektriciteitsverbruik van de beluchtingspomp;
  • regelmatige slibruiming is noodzakelijk;
  • hogere werkingskosten dan bij plantensystemen;
  • beperkte nitrificatie.

Referentie: brochure Integraal waterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven, provincie Oost-Vlaanderen, 2010