Tegengaan van waterverontreiniging door spuiwater in de veehouderij

spuiwater - verontreiniging siloIn de varkenshouderij worden luchtwassers ingezet om emissie van ammoniak uit stallen te reduceren.

Voor een goede werking van chemische en biologische luchtwassers is water nodig.
De luchtwassers zijn ook verantwoordelijk voor de productie van spuiwater.
Spuiwater is een algemene term voor het ’afvalproduct’ dat ontstaat bij het gebruik van een chemische of biologische luchtwasser.

Het spuiwater van chemische luchtwassers bevat stikstof in de vorm van ammoniumsulfaat. Het spuiwater van een biologische luchtwasser bevat stikstof in de vorm van nitraat- of nitrietstikstof en in mindere mate in de vorm van ammoniumstikstof.
Het spuiwater van luchtwassers kan, door de aanwezigheid van stikstof, een negatief effect hebben op de waterkwaliteit. Het spuiwater mag daarom niet zomaar geloosd worden.

Door op een correcte manier om te gaan met het spuiwater, werkt u mee aan een verbetering van de waterkwaliteit in Vlaanderen.

In deze rubriek vindt u meer informatie over de werking van:

Ook hoe u moet omgaan met het geproduceerde spuiwater.

Meer info

Suzy Van Gansbeke
Tel.: 09 276 28 48
E-mail: suzy.vangansbeke@lv.vlaanderen.be